Månedsplan

Mai-juni 2022
Sommeraktiviteter på Kragerø SFO 2022 (PDF, 280 kB)
Aktivitetsplan IF⚽ mai (PDF, 118 kB)
Aktivitetsplan IF⚽ juni (PDF, 83 kB)
Aktivitetsplan 1. tr. mai og juni (PDF, 47 kB)
Aktivitetsplan 2.-4. tr. mai og juni (PDF, 47 kB)

April 2022
Aktivitetsplan april (PDF, 48 kB)
Påskeferien på sfo (PDF, 2 MB)
Aktivitetsplan IF⚽ april (PDF, 110 kB)

Mars 2022
Aktivitetsplan IF⚽ mars (PDF, 111 kB)
Aktivitetsplan 1. tr. mars (PDF, 55 kB)
Aktivitetsplan 2.-7. tr. mars (PDF, 50 kB)

Januar-Februar 2022
Aktivitetsplan IF⚽ februar (PDF, 111 kB)
Aktivitetsplan 1. tr. februar (PDF, 54 kB)
Aktivitetsplan 2.-4. tr. februar (PDF, 48 kB)
Aktivitetsplan vinterferie (PDF, 150 kB)

Januar-Februar 2022

Aktivitetsplan 1. tr. januar (PDF, 58 kB)
Aktivitetsplan 1. tr. februar (PDF, 58 kB)
Aktivitetsplan 2. tr. januar-februar (PDF, 47 kB)
Aktivitetsplan 3.-4. tr. januar-februar (PDF, 48 kB)
Aktivitetsplan IF⚽ januar (PDF, 94 kB)

Årshjul IFO vår 2022 (PDF, 47 kB)

Desember 2021

Aktivitetsplan IF⚽ desember (PDF, 127 kB)
Infoskriv og aktivitetsplan SFO desember (PDF, 244 kB)
Aktivitetsplan Jul (PDF, 174 kB)

 

November 2021

Aktivitetsplan SFO november (PDF, 73 kB)
Aktivitetsplan IF⚽ november (PDF, 114 kB)

 

Oktober 2021

Aktivitetsplan SFO oktober 2021 (PDF, 74 kB)
Aktivitetsplan september/oktober (PDF, 64 kB)
Høstferieaktiviteter 2021 (PDF, 590 kB)
Månedsplan 10.21 IFO (PDF, 64 kB)
Svømmeliste IFO (PDF, 51 kB)

 

September 2021

Månedsplan 09.21 SFO 1.-4. trinn (PDF, 63 kB)

August 2021

Månedsplan 08.21 SFO 1.-4. trinn (PDF, 62 kB)


Plan IFO høst 2021

Månedsplan aug/sept (PDF, 227 kB)
Årshjul frem til desember (PDF, 204 kB)

 

Juni 2021

Månedsplan 06.21 SFO 1. trinn (PDF, 628 kB)
Månedsplan 06.21 SFO 2. trinn (PDF, 697 kB)
Månedsplan 06.21 SFO 3. trinn (PDF, 339 kB)
Månedsplan 06.21 SFO 4. trinn (PDF, 511 kB)

Aktiviteter på Kragerø SFO sommer 2021 (PDF, 494 kB)

 

Mai 2021

Månedsplan 05.21 SFO 1. trinn
Månedsplan 05.21 SFO 2. trinn
Månedsplan 05.21 SFO 3. trinn
Månedsplan 05.21 SFO 4. trinn

 

April 2021

Månedsplan 04.21 SFO 1. trinn (PDF, 453 kB)
Månedsplan 04.21 SFO 2. trinn (PDF, 484 kB)
Månedsplan 04.21 SFO 3. trinn (PDF, 475 kB)
Månedsplan 04.21 SFO 4. trinn (PDF, 546 kB)

 

Påske 2021

Påskeplan SFO 2021 (PDF, 582 kB)

 

Mars 2021

Månedsplan 03.21 SFO 1. trinn (PDF, 264 kB)
Månedsplan 03.21 SFO 2. trinn (PDF, 552 kB)
Månedsplan 03.21 SFO 3. trinn (PDF, 259 kB)
Månedsplan 03.21 SFO 4. trinn (PDF, 315 kB)

Vinterferie 2021

Vinterferien 2021 KS SFO (PDF, 454 kB)

Februar 2021

Månedsplan 02.21 SFO 1. trinn (PDF, 207 kB)
Månedsplan 02.21 SFO 2. trinn (PDF, 242 kB)
Månedsplan 02.21 SFO 3. trinn (PDF, 222 kB)
Månedsplan 02.21 SFO 4. trinn (PDF, 222 kB)
 

Januar 2021

Månedsplan 01.21 SFO 1. trinn (PDF, 282 kB)
Månedsplan 01.21 SFO 2. trinn (PDF, 167 kB)

Månedsplan 01.21 SFO 4. trinn (PDF, 270 kB)

Desember 2020

Månedsplan 12.20 SFO 1. trinn (PDF, 220 kB)
Månedsplan 12.20 SFO 2. trinn (PDF, 120 kB)
Månedsplan 12.20 SFO 3. trinn (PDF, 218 kB)
Månedsplan 12.20 SFO 4. 6. og 7. trinn (PDF, 327 kB)