SFO

Satser SFO per 01.01.2020 pr. måned

2020

Hel plass – 11 mnd. Alle hverdager pr. mnd.

2 978

Hel plass – 10 mnd. – følger skoleruta pr. mnd.

2 190

Deltidsplass - 11 mnd. - hverdager

(inntil 60 prosent)

2 222

Deltidsplass - 10 mnd. - følger skoleruta (inntil 60 prosent)

1 650

Satsene for 2020 er fremkommet slik:

  • Satsene for 2019 er på ført prisvekst.
  • Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 30%.
  • Alle beløpene faktureres i 11. mnd. Juli er betalingsfri.
  • Betalingen skjer til Kragerø kommune med betalingsfrist den 20. i inneværende måned. Betaling skjer for det tidsrom plass i SFO er disponibel for det enkelte barn. I tillegg til SFO-avgiften, betales det for melk, frukt og mat etter selvkostprinsipp.
  • Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i SFO