SFO

Satser SFO Pris pr. mnd
Hel plass – 11 mnd. Alle hverdager pr. mnd. 2 837
Hel plass – 10 mnd. – følger skoleruta pr. mnd. 2 086
Deltidsplass - 11 mnd - hverdager (inntil 60 prosent) 2 117
Deltidsplass - 10 mnd - følger skoleruta (inntil 60 prosent) 1 572
Matpenger – hel plass 160
Matpenger – delt plass 106

 

Satsene for 2019 er fremkommet slik:

Satsene for 2018 er ganget med kommunal på deflator 2,8 %.

Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 35 %.

Alle beløpene faktureres i 11. mnd. Juli er betalingsfri.

Betalingen skjer til Kragerø kommune med betalingsfrist den 20. i inneværende måned. Betaling skjer for det tidsrom plass i SFO er disponibel for det enkelte barn. I tillegg til SFO-avgiften, betales det for melk, frukt og mat etter selvkostprinsipp.

Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i SFO