SFO

  • SØSKENMODERASJON  SFO/SFO 

Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 30% 

SFO SATSER 2024

SFO
Satser SFO Pris pr. mnd
Hel plass – 11 mnd. Alle hverdager pr. mnd. 3 490
Hel plass – 10 mnd. – følger skoleruta pr. mnd. 2 910
Deltidsplass - 11 mnd - hverdager (inntil 60 prosent) 2 600
Deltidsplass - 10 mnd - følger skoleruta (inntil 60 prosent) 2 180
SFO første trinn
SFO-plass for elever på 1.trinn Pris per måned
1. trinn. - kun gratis kjernetid 0
1.trinn - gratis kjernetid + hel plass alle hverdager (11 måneder) 1 682,50
1.trinn - gratis kjernetid + hverdager inntil 60% (11 måneder) 502
1.trinn - gratis kjernetid + hel plass følger skoleruta (10 måneder) 1 402,50
1.trinn - gratis kjernetid + hverdager inntil 60% følger skoleruta (10 måneder) 418

- Alle beløpene faktureres i 11. mnd. Juli er betalingsfri.

- I tillegg til SFO-avgiften betales det matpenger; hel plass 182,- og delt plass 120,- . Dette dekker  melk, frukt og mat etter selvkostprinsipp. (Hvis din SFO har matservering). 

- Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen i SFO. 

SØKNAD OM SFO PLASS, BETALINGSREDUKSJON, ENDRINGER OG OPPSIGELSE GJØRES I FLYT SKOLE.

SFO VEDTEKTENE FOR KRAGERØ KOMMUNE 

Tilbakemelding