SFO

Åpningstidene ved Kragerø SFO: 06.45-16.30

(Fra 17.08.20)
Levering og henting ved klassens oppstillingsplass utenfor bygg C. (foresatte skal fortsatt ikke inn i bygget- pga smittevernreglene)

Levere: 06.45 - 07.15 - 07.30
Hente:  15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30

Hvis foresatte må hente før 15.00, ta kontakt pr. telefon.

Bente Fosso Kristiansen
SFO-Miljøterapeut
Mob: 951 53 552

  1. trinn 48227653
  2. trinn 47508829
  3. trinn 47718602
  4. trinn 47718602
  5. IFO 46854111

 


 

 Velkommen til nytt skoleår på Kragerø SFO.

Vi ønsker alle velkommen til nytt skoleår på Kragerø SFO. vi gleder oss til å starte opp mandag 16. august. Vi gleder oss ekstra til å se DEG på Kragerø SFO. Alle voksne på Kragerø SFO er klare til å ta imot DEG på mandag 16. august. Vi begynner SFO året med en pølse og is fest. Dette året blir ekstra bra, hver dag blir det servert mat og frukt til alle barna på Kragerø SFO. Vi skal ha egne turdager der vi skal spise mat på tur, grille og leke mye med hverandre og utforske naturen. Tirsdag, onsdag og torsdag kan  2-3-4 trinn velge mellom forskjellige aktiviteter, IFo, programmering, foto, turgruppe og lek på universet. Dette blir moro.

 1. Trinn  skal bruke den første tiden til å bli kjent med hverandre, leke veldig mye, Ja dere som er nye førsteklassinger er kjempe heldige som har deres egen SFO. Lille SFO på Kragerø SFO er det kun førsteklassingene som bruker, inne og ute og rette ved siden har vi egen gymsalen, som dere skal bruke mye. Deres egen lekeplass og Binge. 

På fredagen skal det være temadag for alle trinnene på SFO, da skjer det mye spennende.På hjemmeside vår ligger det aktivitetsplaner der dere kan se hva som skjer på SFO hver dag hele måneden. Hver siste dag i måneden vil det bli lagt ut en ny aktivitetsplan for alle trinnene. 

I slutten av august vil det bli lagt ut en periodeplan på hjemmesiden til Kragerø SFO. 

Fra 1. August 2021, har alle SFO i Norge fått sin første Rammeplan, det vil si at nå er det nasjonale føringer for alle SFO i Norge. I rammeplanen står det at alle barna på Kragerø SFO skal ha det bra. Alle skal ha det trygt og godt på SFO. Alle skal ha noen å leke med, SFO skal ha aktiviteter som alle liker og alle voksne som jobber på SFO skal passe på at du har det bra. De voksne skal leke med deg, være med deg i aktiviteter og de skal hjelpe deg om når noe blir vanskelig og leit. De voksen skal le og tulle sammen med deg, tegne og kaste ball, ja, alt det du synes er moro skal vi gjør på Kragerø SFO for at du skal ha det ekstra fint. 

Hver dag kan foreldrene dine følge deg ned til garderoben i C bygget for deg som går i 1. Trinn SFO og hente deg igjen. Om du går i 2,3 4 trinn SFO må foreldrene levere deg i A bygget, ned ved siden av kantina, det er store SFO. På ettermiddagen må foreldrene dine hente deg på Store SFO, etter 15.30. Skal de hente før det må de ringe, for da er vi i andre rom. I 2.3 og 4 trinns SFO bruker vi garderobeplassen vi har på skolen, så når foreldrene henter deg på Store SFO må dere gå i garderoben i C bygget å hente sekken og klærene dine. Du har ansvaret for din egen garderobeplass, holde den i orden, tøyet skal ligge fint i hylla, jakka henge på knaggen og skoa under. Foreldrene må sjekke om du har skift og rent tøy i hylla di. 

Om du kommer på Store SFO på morgenen må du gå inn ved sandkasse området, det er lurt å gå opp ved Teiler Bingen. Har foreldrene dine bIl kan de parkere ved baksiden av svømmehallen når de levere og henter. Husk inngang ved sandkasse områder , inngang ungdomsskolen , lokaler rett ned trapp STORE SFO. 

Akkurat nå lager de ny lekeplass ved Bølgen så vi må være litt i skolehagen og kanskje være ekstra flinke til å gå på andre lekeplasser i Kragerø by.

Hver siste fredag i måneden skal vi ha bursdagsfeiring på Kragerø SFO. 

 

Vi gleder oss veldig til å se DEG ;))))))). 

Vi sessssssssssssssssssss;

Anne Lise. Terese, Stig, Anne, Tove Anita, Tilman, Hege, Lene , Sølvi, Renate, Merete, Marita, Hilde og Bente   


 

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. klasse.
Fra 1.januar 2021 blir ordningen utvidet med også å gjelde redusert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn for lavinntektsfamilier. 
Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.
Personinntekten kommer frem i siste års skattemelding.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
Det må søkes på nytt hvert skoleår. Frist før nytt skoleår er 15. juni.

Frist for søknader underveis i skoleåret er lik som endring/oppsigelse 15. hver mnd.

Søknad sendes i Flyt skole.
Se her for en kort veiledning for hvordan søknaden sendes. (PDF, 487 kB)

 

 

Kartpunkt