SFO

Åpningstidene ved Kragerø SFO: 06.45-16.30

Store SFO er i A-bygget og lille SFO i C-bygget.
Levere: 06.45 - 07.15 - 07.30, alle møter opp til morgen sfo i bygg c.
Hente:  15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30

Hvis foresatte må hente før 15.00, ta kontakt pr. telefon.

Jannecke Sundquist Larsen
SFO-leder
Mob: 454 03 203

Lille SFO 48227653
Store SFO 47508829
IFO 46854111


 

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. klasse.
Fra 1.januar 2021 blir ordningen utvidet med også å gjelde redusert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn for lavinntektsfamilier. 
Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.
Personinntekten kommer frem i siste års skattemelding.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
Det må søkes på nytt hvert skoleår. Frist før nytt skoleår er 15. juni.

Frist for søknader underveis i skoleåret er lik som endring/oppsigelse 15. hver mnd.

Søknad sendes i Flyt skole.
Se her for en kort veiledning for hvordan søknaden sendes. (PDF, 487 kB)

 

 

Kartpunkt

Tilbakemelding