SFO

Åpningstidene ved Kragerø SFO: 06.45-16.30

(Fra 17.08.20)

Levering og henting ved klassens oppstillingsplass utenfor bygg C. (foresatte skal fortsatt ikke inn i bygget- pga smittevernreglene)

Levere: 06.45 - 07.15 - 07.30

Hente:  15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30

Hvis foresatte må hente før 15.00, ta kontakt pr. telefon.

  1. trinn 47508829
  2. trinn 47718602
  3. trinn 48261736
  4. trinn 48227653

 


 

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. klasse.
Fra 1.januar 2021 blir ordningen utvidet med også å gjelde redusert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn for lavinntektsfamilier. 
Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.
Personinntekten kommer frem i siste års skattemelding.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
Det må søkes på nytt hvert skoleår. Frist før nytt skoleår er 15. juni.

Frist for søknader underveis i skoleåret er lik som endring/oppsigelse 15. hver mnd.

Søknad sendes i Flyt skole.
Se her for en kort veiledning for hvordan søknaden sendes. (PDF, 487 kB)

 

 

Kartpunkt