SFO

 Åpningstider SFO: Mandag til fredag kl. 06:45 - 16:30.

SFO

Ring SFO

Viktig informasjon:

For at beskjeder skal nå frem til riktig person, ønsker vi at du ringer direkte til Lille eller Store SFO.

Lille SFO: 35985488 eller 94097402
Store SFO: 35985415 eller 94097067

Direktenummer til daglig leder på SFO, Paul Gundersen er: 35985408 eller 48161509.

Har du barn i 4. klasse SFO kan du gi ringe direkte til 94096534, Einar Fodnes 90850145 eller Paul 48161509.

 

Ukeplan

Disse planene gjelder fra uke 12 2019
Det jobbes kommunalt med en felles årsplan for sfo'ene i kommunen.
Dette kommer senere.

Lurer dere på noe ang. SFO er det bare å ta kontakt.

 

Meny

Vi følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.

Varmmat inne på SFO minst to gang pr. uke - rullerer mellom fisk, kjøtt og vegetar.
Mat på tur minst en gang pr. uke.

Alle rettene på menyen blir tilpasset for de elevene som har allergi.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Kragerø skolefritidsordning!

 

I år på Kragerø SFO startet det 103 barn. Dette er fordelt på 3 avdelinger:
En avdeling, for de som går i 1.klasse «lille sfo» med 25 barn.
«Store sfo» er for 2. og 3. klasse med til sammen 66 barn.
«4.klasse sfo» som er for 4.klasse, her er det 12 barn.

Vi startet med 4.klasse sfo i fjor og vi velger å opprette dette også i år. Her er det Einar Fodnes som er leder og de har basen sin ved kantina/biblioteket på skolen.

I år skal vi være lett å få tak i hvis dere lurer på noe:

På e-post: paul.gundersen@kragero.kommune.no eller telefon 35985408 eller 48161509
På telefon: lille sfo 35985488 eller 94097402
                  Store sfo 35985415 eller 94097067
                  4.klasse sfo 90850145 eller 94096534

Mvh Kragerø sfo

Kartpunkt