SFO

Åpningstidene ved Kragerø SFO: 06.45-16.30

(Fra 17.08.20)

Levering og henting ved klassens oppstillingsplass utenfor bygg C. (foresatte skal fortsatt ikke inn i bygget- pga smittevernreglene)

Levere: 06.45 - 07.15 - 07.30

Hente:  15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30

Hvis foresatte må hente før 15.00, ta kontakt pr. telefon.

  1. trinn 47508829
  2. trinn 47718602
  3. trinn 48261736
  4. trinn 48227653

SFO

Ring SFO

1. trinn 47508829
2. trinn 47718602
3. trinn 48261736
4. trinn 48227653

Meny

Vi følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.

Varmmat inne på SFO minst to gang pr. uke - rullerer mellom fisk, kjøtt og vegetar.
Mat på tur minst en gang pr. uke.

Alle rettene på menyen blir tilpasset for de elevene som har allergi.

  

 

 

 


 

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. klasse.
Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.
Personinntekten kommer frem i siste års skattemelding.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
Det må søkes på nytt hvert skoleår.

Søknad sendes i Flyt skole.
Se her for en kort veiledning for hvordan søknaden sendes. (PDF, 487 kB)

Søknadsfrist for aug/sept 20 er før 01.09.20

 

Kartpunkt