SFO

Åpningstidene ved Kragerø SFO: 06.45-16.30

(Fra 17.08.20)
Levering og henting ved klassens oppstillingsplass utenfor bygg C. (foresatte skal fortsatt ikke inn i bygget- pga smittevernreglene)

Levere: 06.45 - 07.15 - 07.30
Hente:  15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30

Hvis foresatte må hente før 15.00, ta kontakt pr. telefon.

Jannecke Sundqvist Larsen
SFO-leder
Mob: 454 03 203

  1. trinn 48227653
  2. trinn 47508829
  3. trinn 47508829
  4. trinn 47718602
  5. IFO 46854111


Velkommen til Kragerø SFO.

«SFO skal aktivt bidra til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å hære til. SFO skal bidra til at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med andre barn og med personalet» Rammeplan for SFO

Rammeplan for SFO (udir.no)

1. Trinn skal bruke den første tiden til å bli kjent med hverandre og personalet. Lek skal ha stor plass på SFO, og barna skal ha tid og rom til lek hver dag. Lille SFO på Kragerø SFO er det kun førsteklassingene som bruker, inne og ute. På SFO sin hjemme side ligger det aktivitetsplaner for alle trinn på SFO.

Hver dag kan foreldrene følge ned til garderoben og hente igjen i C bygget. Om du går i 1,2,3 og 4 trinn og har morgen SFO leveres du på lille SFO.

Store SFO er nå i C bygget. Barna har garderobeplass på samme plass som de har i skoletiden. 2- 4 klasse hentes på Store SFO, etter 15.30. Skal de hente før det må de ringe, for da er vi i andre rom. Barnet har ansvaret for egen garderobeplass, holde den i orden, tøyet skal ligge fint i hylla, jakka henge på knaggen og skoa under. Foreldre må sjekke om barnet har skift og rent tøy i hylla.

Tirsdag, onsdag og torsdag har 2-4 klasse tilbud om IFO. Hvis dere ønsker plass på IFO må dere melde barnet på. IFO er kl.14-1630. Barna hentes der IFO er.

På mandag og onsdag fra 2-4 klasse er det valgfrie aktiviteter, fra kl 12-14. Når barna spiser i klasserommet, får de valg av aktiviteter. Barna velger hvem gruppe de ønsker å være på. Hva de forskjellige gruppene er, står i aktivitetsplanen. Fra kl 14- 1630 er vi ute og har aktiv skolegård.

Hver mandag har vi og musikklubben for 2-4 klasse. Her har barna mulighet for å lære om korps og barna lærer grunnleggende notelære, hørelære, rytmer og samspill. Det er egen påmelding for barna som ønsker å bli med på musikklubben

Hilsen

Anne Lise. Terese, Stig, Anne, Tove Anita, Tilman, Hege, Lene, Sølvi, Renate, Hilde, Aloys, Lucy, Mary Ann, Tine, Jovana, Khava, Merete og Jannecke  

 

  


 

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.
Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Det kan kun søkes om redusert pris for elever i 1. og 2. klasse.
Fra 1.januar 2021 blir ordningen utvidet med også å gjelde redusert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn for lavinntektsfamilier. 
Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.
Personinntekten kommer frem i siste års skattemelding.

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
Det må søkes på nytt hvert skoleår. Frist før nytt skoleår er 15. juni.

Frist for søknader underveis i skoleåret er lik som endring/oppsigelse 15. hver mnd.

Søknad sendes i Flyt skole.
Se her for en kort veiledning for hvordan søknaden sendes. (PDF, 487 kB)

 

 

Kartpunkt

Tilbakemelding