• BlimE-dag på Kragerø skole

  Fredag 6. september danset over 400.000 elever i hele Norge BlimE-dansen. Målet for BlimE-dansen er å fremme vennskap, omsorg og å bygge samhold på skolene. På Kragerø skole gjorde vi denne dagen...
 • Nytt om Aktiv Skolegård

  Aktiv skolegård er et tiltak vi har på Kragerø skole for å fremme trivsel og gi elevene konstruktive aktiviteter å holde på med i friminuttene. Det er godt dokumentert at aktive friminutter gir...
 • Gjennomføring av nasjonale prøver

  I perioden 3.-27 september vil skolen gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for elever på 5., 8.og 9.trinn. Eksakt dato for gjennomføringen i de ulike ferdighetene, fag og...
 • «Sammen skaper vi vennskap»

  Som et ledd i Kragerø skole sitt forebyggende arbeid mot mobbing ble alle elvene fra 5.-10.trinn møtt med forestillingen: «Lær å mobbe»! første skoledag.