Samlet informasjon koronavirus og kommunale tiltak

Vi har laget en samleside hvor du kan finne offentlig informasjon om koronaviruset og hvilke tiltak Kragerø kommune har iverksatt. Samleside for innbyggere     Samleside for næringslivet

Råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet.   Informasjon fra Regjeringen.no.