Ferie og fridager i skole, SFO og barnehage

 
Skole - og barnehageåret  2022 - 2023
16. august Barnehagestart barnehage
17. august 1. skoledag skole 
10. - 14. oktober høstferie skole
10. oktober Planleggingsdag barnehage
23. - 1. januar Juleferie skole
26. desember Juleferie barnehage + SFO
2. januar Planleggingsdag Alle
20. - 24. februar Vinterferie skole
3. april - 10. april Påskeferie skole
6. - 10. april Påskeferie barnehage + SFO
1. mai Høytidsdag alle 
17. - 18. mai Høytidsdag Alle
19. mai Fridag skole
19. mai planleggingsdag  barnehage
29. mai Høytidsdag Alle
16. juni Siste skoledag skole
1. - 30. juli Sommerferie SFO
17. - 28. juli Sommerferie barnehage

Link til detaljert oversikt: Barnehage - SFO - skolefri 2022 - 2023 (PDF, 168 kB)