Ferie og fridager i skole, SFO og barnehage

 
Skole - og barnehageåret  2022 - 2023
16. august Barnehagestart barnehage
17. august 1. skoledag skole 
10. - 14. oktober høstferie skole
10. oktober Planleggingsdag barnehage
23. - 1. januar Juleferie skole
26. desember Juleferie barnehage + SFO
2. januar Planleggingsdag Alle
20. - 24. februar Vinterferie skole
3. april - 10. april Påskeferie skole
6. - 10. april Påskeferie barnehage + SFO
1. mai Høytidsdag alle 
17. - 18. mai Høytidsdag Alle
19. mai Fridag skole + SFO
19. mai planleggingsdag  barnehage
29. mai Høytidsdag Alle
16. juni Siste skoledag skole
1. - 30. juli Sommerferie SFO
17. - 28. juli Sommerferie barnehage

Link til detaljert oversikt: Barnehage - SFO - skolefri 2022 - 2023 (PDF, 168 kB)

Skole- og barnehageåret 2023 - 2024

DATO                                     

HENDELSE                                         

HVEM GJELDER DET                    

16. august

Barnehagestart

Barnehage

21. august

Skolestart

Skole

9. – 13. oktober

Høstferie

Skole

2. november

Planleggingsdag

Alle

22. desember – 2. januar

Juleferie

Skole

24.  -  26. desember

Juleferie

Barnehage og SFO

2. januar

Planleggingsdag

Alle

19. – 23. februar

Vinterferie

Skole

25. mars – 1. april

Påskeferie

Skole

27. mars – 1. april

Påskeferie

Barnehage og SFO

1. mai

Høytidsdag

Alle

9. mai

Høytidsdag

Alle

10. mai

Fridag

Skole

10. mai

Planleggingsdag

Barnehage

17. mai

Høytidsdag

Alle

20. mai

Høytidsdag

Alle

21. juni

Siste skoledag

Skole

1. – 31. juli

Sommerferie

SFO

15. – 26. juli

Sommerferie

Barnehage