Ferie og fridager i skole, SFO og barnehage

 

Ferie og fridager 2020 - 2021
12. august Planleggingsdag Skole
13. + 14. august Planleggingsdag Alle
17. august 1. skoledag skole 
5. - 9. oktober høstferie skole
9. november Planleggingsdag Alle
21. + 22. desember

avlyste skoledager grunnet coronapandemien

skole
23. - 1. januar Juleferie skole
24. - 25. desember Juleferie barnehage + SFO
31. desember - 1. januar Juleferie  barnehage + SFO
4. januar Planleggingsdag Alle
22. - 26. februar Vinterferie skole
29.mars - 5. april Påskeferie skole
1. - 5. april Påskeferie barnehage + SFO
13. mai Høytidsdag Alle
14. mai Fri skole + SFO
Planleggingsdag Barnehage 
17. mai Høytidsdag Alle
24. mai Høytidsdag Alle
22. juni

Siste skoledag; forskjøvet som følge av endringer i antall skoledager i desember 2020

skole
21. juni - 14. august Sommerferie skole
1. - 30. juli Sommerferie SFO
19. - 30. juli Sommerferie barnehage

 

Barnehage- SFO - skolefri 2021 - 2022 (PDF, 294 kB)

Ferie og fridager 2021 - 2022
12. + 13. august Planleggingsdag Alle
16. august 1. skoledag skole 
11. - 15. oktober høstferie skole
12. november Planleggingsdag Alle
23. - 1. januar Juleferie skole
24. - 26. desember Juleferie barnehage + SFO
31. desember  Juleferie  barnehage + SFO
3. januar Planleggingsdag Alle
21. - 25. februar Vinterferie skole
14. mars Planleggingsdag Alle 
11.april - 18. april Påskeferie skole
13. - 18. april Påskeferie barnehage + SFO
17. mai Høytidsdag Alle
26. mai Høytidsdag Alle
27. mai Fri Skole + SFO
6. juni Høytidsdag Alle
17. juni Siste skoledag skole
20. juni - 14. august Sommerferie skole
1. - 30. juli Sommerferie SFO
18. - 29. juli Sommerferie barnehage