Ferie og fridager i skole, SFO og barnehage

 

Ferie og fridager 2020 - 2021
12. august Planleggingsdag Skole
13. + 14. august Planleggingsdag Alle
17. august 1. skoledag skole 
5. - 9. oktober høstferie skole
9. november Planleggingsdag Alle
23. - 1. januar Juleferie skole
24. - 25. desember Juleferie barnehage + SFO
31. desember - 1. januar Juleferie  barnehage + SFO
4. januar Planleggingsdag Alle
22. - 26. februar Vinterferie skole
29.mars - 5. april Påskeferie skole
1. - 5. april Påskeferie barnehage + SFO
13. mai Høytidsdag Alle
14. mai Fri skole + SFO
Planleggingsdag Barnehage 
17. mai Høytidsdag Alle
24. mai Høytidsdag Alle
18. juni Siste skoledag skole
21. juni - 14. august Sommerferie skole
1. - 30. juli Sommerferie SFO
19. - 30. juli Sommerferie barnehage