Ferie og fridager i skole, SFO og barnehage

 
Skole - og barnehageåret  2021 - 2022
12. + 13. august Planleggingsdag Alle
16. august 1. skoledag skole 
11. - 15. oktober høstferie skole
12. november Planleggingsdag Alle
23. - 1. januar Juleferie skole
24. - 26. desember Juleferie barnehage + SFO
31. desember  Juleferie  barnehage + SFO
3. januar Planleggingsdag Alle
21. - 25. februar Vinterferie skole
14. mars Planleggingsdag Alle 
11.april - 18. april Påskeferie skole
13. - 18. april Påskeferie barnehage + SFO
17. mai Høytidsdag Alle
26. mai Høytidsdag Alle
27. mai Fri Skole + SFO
6. juni Høytidsdag Alle
17. juni Siste skoledag skole
20. juni - 14. august Sommerferie skole
1. - 30. juli Sommerferie SFO
18. - 29. juli Sommerferie barnehage

 

Link til detaljert oversikt: Barnehage- SFO - skolefri 2021 - 2022 (PDF, 294 kB)

Barnehage - SFO - skolefri 2022 - 2023 (PDF, 487 kB)