Ferie og fridager i skole, SFO og barnehage

 

 

Ferie og fridager 2019 - 2020
14. august Planleggingsdag Skole
15. + 16. august Planleggingsdag Alle
19. august 1. skoledag skole 
7. - 11. oktober høstferie skole
7. november Planleggingsdag Alle
23. - 1. januar Juleferie skole
24. - 26. desember Juleferie barnehage + SFO
30. desember - 1. januar Juleferie  barnehage + SFO
2. januar Planleggingsdag Alle
17. - 21. februar Vinterferie skole
9. mars Planleggingsdag Alle
6. - 13. april Påskeferie skole
9. - 13. april Påskeferie barnehage + SFO
1. mai Høytidsdag Alle
21. mai Høytidsdag Alle
1. juni Høytidsdag Alle
19. juni Siste skoledag skole
22. juni - 14. august Sommerferie skole
1. - 31. juli Sommerferie SFO
13. - 24. juli Sommerferie barnehage