Trafikksikker kommune - Trafikksikkerhetstips

Hold fartsgrensene! Høyere fart gir store utslag:

Tenk deg at du akkurat klarer å stoppe for en fotgjenger når du kjører i 50 km/t. Hadde du kjørt i 70 km/t ville du kjørt på fotgjengeren og truffet han med en fart av 60 km/t.

Du klarer akkurat å stoppe for en fotgjenger etter å ha kjørt i 50 km/t. Hadde du holdt 70 km/t ville du truffet fotgjengeren i 60 km/t.