Aktuelt i Kragerø

 • 21.05.2019 Trafikksikkerhetsplan – Innspill fra innbyggerne
  Kragerø kommune jobber med å revidere trafikksikkerhetsplanen med handlingsplan.
 • 18.05.2019 Godkjent detaljreguleringsplan
  Kommunestyret vedtok i møte den 04.04.2019, sak 31/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2019132b -...
 • 14.05.2019 Mange har mistet vanntrykket
  I forbindelse med vasking av tunnelene i kveld er det brukt så mye vann at rørbruddsventilen har klappet igjen. Mange abonnenter har opplevd å...
 • 14.05.2019 Plan- og bygningssjef
  Vår nåværende plan- og bygningssjef går av med pensjon 1. juli 2019 og vi søker derfor hans etterfølger. Søknadsfrist: 24.05.19

Hva skjer i Kragerø?