Tømmekalender 2019

Tømmekalender for 2019 vil bli sendt ut i første halvdel av Januar 2019. Det vil ikke være noen endringer på ruter før mandag 4. Februar 2019.