Tømmekalender 2021

Årets tømmekalender blir levert i postkassen i uke 2 og 3. Det er ingen endringer i tømmeintervall eller tømmedager annet enn ved helligdager. Merk dere informasjonen om app for tømmedager.