Tømmekalender 2018

Det er oppdaget feil i tømmekalenderen på side 3, venstre kolonne. Her står det at det er tømming av restavfall hver 2. uke i sentrum, Øya, Havna mm. Dette er feil! Det er tømming av restavfall hver uke. Vi beklager feilen!