Tømmekalender 2022

Det er feil i årets tømmekalender. Papir tømmes i partallsuker, 2-4-6-8 osv., også for de som har skap. Det er de som bruker side 3 i kalenderen. Ny oppdatert kalender kan lastes ned på toppen av denne siden. Du finner også riktig kalender i appen "Min Renovasjon"

 

Vi beklager feilen.