Tømmekalender 2020

Det er oppdaget en del feil i årets tømmekalender. På side 3 er står det at papir hentes med en variabel frekvens som endres flere ganger gjennom året. Det er feil! Vi henter papir hver andre uke, oddetallsuker. Her finner du en oppdatert versjon som viser når vi henter papir. 

På siste side har setningen "Matavfall tømmes ukentlig mellom 13. april og 18. oktober" falt ut.   

Stefan Baugstø

Avdelingsleder Renovasjon

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

 

 

Klikk for stort bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Klikk for stort bilde