Parkering for næringsdrivende

Det er nå anledning for næringsdrivende, med registrert organisasjonsnummer, å søke om parkeringskort for parkering på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser i Kragerø sentrum.

Følgende forutsetninger gjelder:

  • Tidsbegrensningen på parkeringsplassen må overholdes
  • Pris pr. år: kr. 7480,-

Søknadsskjema finner du her