Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter
Parkeringsavgifter
Område/ innkreving Antal plasser Pris per time Pris pr. time 1/6 til 31/8 P-tid P-tid 1/6 til 31/8 Tidsrom for Avgift
Øya 14 Automat/Easy park ca 13 7,00 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Ytre Strandvei Automat/Easy park 33 7,00 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Jernbanekaia Automat/Easy park 17 7,00 24,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Barthebrygga Automat/Easy park 28 7,00 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Rådhuset Parkometer/Easy park 7 7,00 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Posthuset Parkometer/Easy park 4 7,00 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Torvet Parkometer/Easy park 4 7,00 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Elverket Parkometer/Easy park 9 7,00 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Bibliotek Parkometer/Easy park 7 7,00 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirketomta Automat/Easy park 49 7,00 24,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirkebukta Automat/Easy park 100 7,00 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Stabbestad Easy park Ca 50 7,00 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Sykehuset Automat/Easy park 46 11,00 11,00 24 timer 24 timer kl. 00.00 - 24.00
Kommer Tevannsbakken 7,00 10 timer kl 0700-1500
Kommer Stadion 7,00 10 timer kl 0700-1500
Wiik/Parkveien og Steinhoggeren Ca 18 7,00 24,00 10 timer 4 timer kl 0800-1800 (1500)
Folkehjelpa ca 50
Sum tidsbegrenset avgiftsparkering 435
Reserverte plasser Pris 7 710 per år.

El-biler betaler ordinær pris på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Døgnleie inntauingstomt:   kr 200.- for dag 1 og kr 400.- fra dag 2.

Informasjon om easypark