Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter
Område/ innkreving Antal plasser Pris per time Pris pr. time 1/6 til 31/8 P-tid P-tid 1/6 til 31/8 Tidsrom for Avgift
Øya 14 Automat/Easy park 27 8 25,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Ytre Strandvei Automat/Easy park 33 8 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Jernbanekaia Automat/Easy park 74 8 24,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Barthebrygga Automat/Easy park 28 8 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Rådhuset Parkometer/Easy park 7 8 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Posthuset Parkometer/Easy park 4 8 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Torvet Parkometer/Easy park 4 8 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Elverket Parkometer/Easy park 2 8 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Bibliotek Parkometer/Easy park 7 8 24,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirketomta Automat/Easy park 49 8 24,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirkebukta Automat/Easy park 100 8 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Stabbestad Easy park 50 8 24,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Sykehuset Automat/Easy park 56 12 11,00 24 timer 24 timer kl. 00.00 - 24.00
Burma 27 8 10 timer 10 timer kl 0700-1500
Stadion 27 8 7 timer 7 timer kl 0700-1500
Kino m/ omegn 31 8 24,00 10 timer 4 timer kl 0800-1800 (1500)
Sum tidsbegrenset avgiftsparkering 526

El-biler betaler ordinær pris på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Parkeringsavgifter - andre satser
Parkeringsavgifter - andre satser
Annet Pris
Reserverte plasser per år 7 920
Munchen (sommerparkering) pr uke 2 000
Parkeringskort Næringsdrivende 7 920
Døgnleie inntauingstomt fra dag 1 205
Døgnleie inntauingstomt fra dag 2 411

Informasjon om easypark