Parkeringsavgifter

 

Døgnleie inntauingstomt:   kr 200.- for dag 1 og kr 400.- fra dag 2.

Informasjon om easypark