Parkeringsavgifter

Parkeringsavgifter
Parkeringsavgifter
Område/ innkreving Antal plasser Pris per time Pris pr. time 1/6 til 31/8 P-tid P-tid 1/6 til 31/8 Tidsrom for Avgift
Øya 14 Automat/Easy park 27 6,00 23,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Ytre Strandvei Automat/Easy park 33 6,00 23,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Danskekaia Automat/Easy park 74 6,00 23,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Barthebrygga Automat/Easy park 28 6,00 23,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Rådhuset Parkometer/Easy park 7 6,00 23,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Posthuset Parkometer/Easy park 4 6,00 23,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Torvet Parkometer/Easy park 4 6,00 23,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Elverket Parkometer/Easy park 2 6,00 23,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Bibliotek Parkometer/Easy park 7 6,00 23,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirketomta Automat/Easy park 49 6,00 23,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirkebukta Automat/Easy park 100 6,00 23,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Stabbestad Automat/Easy park Ca 50 6,00 6,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Sykehuset Automat/Easy park 56 10,00 10,00 24 timer 24 timer kl. 00.00 - 24.00
Sum tidsbegrenset avgiftsparkering 441
Reserverte plasser Pris 7 480 per år.

El-biler betaler ordinær pris på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Døgnleie inntauingstomt:   kr 200.- for dag 1 og kr 400.- fra dag 2.

Informasjon om easypark