Parkeringsavgifter

Område/ innkreving Antal plasser Pris per time Pris pr. time 1/6 til 31/8 P-tid P-tid 1/6 til 31/8 Tidsrom for Avgift
Øya 14 Automat 27 6,00 22,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Ytre Strandvei Automat + parkometer 33 6,00 22,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Danskekaia Automat 74 6,00 22,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Barthebrygga Automat 28 6,00 22,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Rådhuset Parkometer 7 5,00 5,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Posthuset Parkometer 4 5,00 5,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Torvet Parkometer 4 5,00 5,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Elverket Parkometer 2 5,00 5,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Bibliotek Parkometer 7 5,00 5,00 1 time 1 time Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirketomta Automat 49 6,00 22,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Kirkebukta Automat 100 6,00 22,00 10 timer 4 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Stabbestad Automat Ca 50 6,00 6,00 10 timer 10 timer Kl. 0800 -1800 (1500)
Sum tidsbegrenset avgiftsparkering 385
Reserverte plasser Pris 7 280 per år.

 

Døgnleie inntauingstomt:   kr 200.- for dag 1 og kr 400.- fra dag 2.