Vanningsrestriksjoner i Kragerø Kommune

VANNINGSFORBUD I HELE KRAGERØ KOMMUNE, HELE DØGNET
Vanning med spreder, svetteslange, automatiske vanningsanlegg ol. er forbudt.

VANNINGSRESTRIKSJONER I KRAGERØ

 

VANNINGSFORBUD I HELE KRAGERØ KOMMUNE, HELE DØGNET

Vanning med spreder, svetteslange, automatiske vanningsanlegg ol. er forbudt.

Klikk for stort bilde 

Grunnet meget høyt vannforbruk, lite nedbør og for å opprettholde god vannberedskap er det innført skjerpede restriksjoner på hagevanning fra 19.juni 2020.

Dette gjelder alle vannverksabonnenter i Kragerø kommune.

 

Hagevanning med spreder m.m.

Forbudet gjelder hagevanning med spreder. Det er heller ikke tillatt med «svetteslanger», vannslanger som ligger med rennende vann eller automatiske vanningsanlegg.

Vis også moderasjon ved bruk av vann til bilvask, båtvask, husvask etc. ikke la vannet renne unødvendig.

 

Vanning med kanne/bøtte er tillatt.

 

Anskaffelse av ferdigplen frarådes da dispensasjon til vanning ikke vil bli gitt.

 
 
 Litt info om hagevanning

  • Plenen din er robust og tåler tørke, selv om den blir litt brun vil den komme tilbake.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler plenen din bedre sol og tørke.
  • Prioriter blomster og busker og vann disse med kanne eller bøtte.
  • Å vanne dag/kveldstid når sola er oppe gir liten effekt. Vann blomster og busker etter at solen har gått ned.

          

Eksempel på vannforbruk:

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk.
 

 

Næringsvirksomhet

Unntatt fra forbudet er de som livnærer seg av mat, dyr, planter, jordbruk og lignende samt firmaer som utfører bil- og husvask, ol.
Også disse næringene ber vi om å utøve forsiktighet med vannforbruket og begrense det til et minimum.

Kommunene pålegger ikke vaskehaller å stenge bilvask. Men vi oppfordrer innbyggere til å ikke vaske bilen nå. 

 

Skjærpingen skal sikre stabil vannforsyning til alle som får vann fra Grøtvann vannbehandlingsanlegg, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå branner.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å redusere vannforbruket og ta vare på det vannet vi har. Ikke la vannet renne unødvendig!

 

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt via SMS, kommunens hjemmeside og facebook.

 

Virksomhetsleder VAR

Andreas Tengelsen                                                                                                       19.06.2020