Vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune

FASTE VANNINGSRESTRIKSJONER I KRAGERØ KOMMUNE
Restriksjonene er vedtatt for å sikre tilstrekkelig drikkevann til alle, da ledningsnettet ikke har kapasitet til fri hagevanning.

VANNINGSRESTRIKSJONER I KRAGERØ

 

Det er innført faste vanningsrestriksjoner for kommunalt vann i Kragerø kommune

Reglement: Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, §13 – ʺSærlige regler og avtalerʺ.  §13.2: Det er innført vanningsrestriksjoner hele året. For skjærgården gjelder vanningsforbud. Kun vanning med kanne er tillatt. Vanningsrestriksjonene gir ikke grunnlag for å kreve gebyrnedsettelse, med mindre vilkårene for dette er etter forbruksloven er til stede.

Automatisk vanning skal foregå etter følgende regler med unntak for alle eiendommer i skjærgården:

Datovanning relatert til partall-oddetall på husnummer, det vil si vanning annenhver dag:

  • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall.
  • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall.
  • Abonnenter uten husnummer kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager.

 

Vanning med spreder/vanningsanlegg/svetteslange eller tilsvarende er kun tillatt i tidsrommet 20.00 til 22.00 på vanningsdag. Det er til enhver tid tillatt å vanne med kanne som tidligere.

 

Prøveordning fra 2022 innføres som fast ordning:

Det er derfor tillatt å:

  • Vanne med hageslangene hver dag, hele døgnet så lenge du fysisk holder den.

Ordningen forutsetter at det ikke er vanningsforbud og det oppfordres til å ikke vanne midt på dagen i sola, men fortrinnsvis morgen/kveld.

Dispensasjon fra vanningsrestriksjonene (plen/ferdigplen) - kun på fastlandet

Skal du legge ferdigplen eller etablere plen får du nå automatisk dispensasjon til vanning hver dag i en 14 dagers periode. Vanningen er kun tillatt i tidsrommet 20.00 til 07.00 og maksimalt 2 timer per døgn. Dispensasjoner gis ikke automatisk på samme måte i skjærgården, da det ikke er kapasitet til vanning på ledningsnettet her.

For å få dispensasjon til vanning for etablering av plen/ferdigplen må du sende en epost til post@kragero.kommune.no minimum 2 arbeidsdager før vanningen starter.

Eposten skal inneholde navn, Gbnr, adresse og dato for når vanningen vil begynne.

Skjærgården:

Det er forbud mot vanning med spreder/ slange/ automatiske vanningsanlegg på alle eiendommer i skjærgården av hensyn til abonnentene. Vannledningene i skjærgården er ikke dimensjonert for vanning. Høyt forbruk medfører trykktap og bortfall av vann for utsatte eiendommer.

Ønsker du dispensasjon til vanning av plen/ferdigplen i skjærgården, må du søke om dispensasjon fra Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, §13 – ʺSærlige regler og avtalerʺ. Dispensasjoner gis ikke fra juni til august, men vurderes i hvert enkelt tilfelle utenom denne perioden.

Kun vanning med kanne er tillatt i skjærgården.

 

Vanningsrestriksjoner soner

 

Tilbakemelding