VANNINGSFORBUD I HELE KRAGERØ KOMMUNE

Kragerø kommune innfører fra 30.08.2022, totalt vanningsforbud i hele Kragerø kommunen, hele døgnet. 

VANNINGSFORBUD I KRAGERØ KOMMUNE

 

Det er innført vanningsforbud for kommunalt vann i hele Kragerø kommune

Reglement: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser; 

3.8. Kontroll og innskrenking av vannforbruk:

-"Abonnenten forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangler eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag".


KUN VANNING MED KANNE ELLER BØTTE ER TILLATT!

Grunnet lav leveringssikkerhet er det innført vanningsforbud for private og bedrifter.

For å opprettholde god vannberedskap er det inntil videre forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og annet vanningsutstyr til vanning og vasking som krever større mengder vann. Forbudet gjelder også fylling av bassenger ol. Vanning med kanne og bøtte er lov.

Vasking av bil, hus, gjerder m.m. for vedlikeholdsgrunner er tillatt.

Næringsvirksomhet

Unntatt fra forbudet er de som livnærer seg av mat, dyr, planter, jordbruk og lignende samt firmaer som utfører bil- og husvask, m.m.
Også disse næringene ber vi om å utøve forsiktighet med vannforbruket og begrense det til et minimum.

Kommunen pålegger ikke vaskehaller å stenge bilvask, men vi oppfordrer innbyggere til å ikke vaske bilen unødvendig. 

Forbudet innføres på bakgrunn av følgende forhold:

- Utbedring av hovedvannledningene fra Mian høydebasseng til Dalane. Dette fører til redusert kapasitet og trykk i Kragerø hele døgnet. 

- Lav vannstand i kommunens drikkevannskilde.

Forbudet skal sikre stabil vannforsyning til alle som får vann fra Grøtvann vannbehandlingsanlegg, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå brann.  Det er derfor svært viktig at forbudet følges av alle!

Vi oppfordrer alle innbyggere til å redusere vannforbruket og ta vare på det vannet vi har. Ikke la vannet renne unødvendig!

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt via SMS, kommunens hjemmeside og Facebook.

Det blir kjørt vanningskontroll i hele kommunen.

Brudd på vanningsrestriksjonene anses som et vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene og vil bli fulgt opp. Abonnenter som bryter vanningsforbudet risikerer at vanntilførselen strupes ned eller stenges helt.