Vanningsrestriksjoner i Kragerø Kommune

FASTE VANNINGSRESTRIKSJONER I KRAGERØ KOMMUNE
Restriksjonene er vedtatt for å sikre tilstrekkelig drikkevann til alle, da ledningsnettet ikke har kapasitet til hagevanning.

VANNINGSRESTRIKSJONER I KRAGERØ

 

Det er innført faste vanningsrestriksjoner for kommunalt vann i Kragerø kommune

Reglement: Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, §13 – ʺSærlige regler og avtalerʺ.  §13.2: Det er innført vanningsrestriksjoner hele året. For skjærgården gjelder vanningsforbud. Kun vanning med kanne er tillatt. Vanningsrestriksjonene gir ikke grunnlag for å kreve gebyrnedsettelse, med mindre vilkårene for dette er etter forbruksloven er til stede.

Vanning skal foregå etter følgene regler med unntak for alle eiendommer i skjærgården:

Datovanning relatert til partall-oddetall på husnummer, det vil si vanning annenhver dag:

  • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall.
  • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall.
  • Abonnenter uten husnummer kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager.

Vanning med spreder/slange er kun tillatt i tidsrommet 20.00 til 22.00 på vanningsdag. Det er til enhver tid tillatt å vanne med kanne.

Skjærgården:

Det er forbud mot vanning med spreder/ slange/ automatiske vanningsanlegg på alle eiendommer i skjærgården av hensyn til abonnentene. Vannledningene i skjærgården er ikke dimensjonert for vanning. Høyt forbruk medfører trykktap og bortfall av vann for utsatte eiendommer.

Kun vanning med kanne er tillatt.

 

Dersom en husstand skulle ha behov for vanning utover det tillatte, kan det søkes om dispensasjon fra vanningsrestriksjonene. Søknad sendes til post@kragero.kommune.no og må inneholde informasjon om bakgrunnen til at man trenger dispensasjonen. Det er ingen garanti for at søknaden vil bli godkjent.

Illustrasjonsbilde for grense mellom normale restriksjoner og skjærgården:

Klikk for stort bildeVanningsområder