Vanningsrestriksjoner i Kragerø Kommune

VANNINGSRESTRIKSJONER I KRAGERØ

 

Det er innført faste vanningsrestriksjoner for kommunalt vann i Kragerø kommune

Reglement: Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Kragerø kommune, §13 – ʺSærlige regler og avtalerʺ.  §13.2: Det er innført vanningsrestriksjoner hele året. For skjærgården gjelder vanningsforbud. Kun vanning med kanne er tillatt. Vanningsrestriksjonene gir ikke grunnlag for å kreve gebyrnedsettelse, med mindre vilkårene for dette er etter forbruksloven er til stede.

Vanning skal foregå etter følgene regler med unntak for alle eiendommer i skjærgården:

Datovanning relatert til partall-oddetall på husnummer, det vil si vanning annenhver dag:

  • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall.
  • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall.
  • Abonnenter uten husnummer kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager.

Vanning med spreder/slange er kun tillatt i tidsrommet 20.00 til 22.00 på vanningsdag. Det er til enhver tid tillatt å vanne med kanne.

Skjærgården:

Det er forbud mot vanning med spreder/ slange/ automatiske vanningsanlegg på alle eiendommer i skjærgården av hensyn til abonnentene. Vannledningene i skjærgården er ikke dimensjonert for vanning. Høyt forbruk medfører trykktap og bortfall av vann for utsatte eiendommer.

Kun vanning med kanne er tillatt.