Kragerø kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Vi jobber derfor med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende.

Dersom det er behov for vakthold eller tilsyn av hytta i den perioden den ikke er i bruk anbefaler vi å kontakte et vaktselskap. Det er flere som tilbyr slike tjenester, disse er stort sett registrert på nett.

Lokal forskrift om stengning av campingplasser og forbud mot overnatting på campingplasser i Kragerø kommune i anledning utbrudd av Covid-19

Vi deltar i den store landsdekkende dugnaden for å bremse smitteutviklingen av koronaviruset. Våre gjestehavner er derfor stengt på ubestemt tid.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid.

Kragerø kommune har satt i gang en rekke kulturtilbud i disse korona-tider. Her finner man tilbud fra biblioteket, kulturskolen, senior`n, ungdomsklubbene, Kragerø i Minecraft og fritidstjenesten.

Brannsjefene i Grenland og Kragerø gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.Brannsjefene i Grenland og Kragerø gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.

Kragerø kommune innfører gratis parkering i sentrum, for å bistå næringslivet i forbindelse med Coronapandemien.

Kommunestyret vedtok i møte den 13.02.2020, sak 10/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2020187 - Detaljreguleringsplan for Hellesund, gbnr 16/24 m.fl., med tilhørende bestemmelser.

Kragerø kommune ønsker forslag på jordskiftemeddommere, lagrettemedlemmer og meddommere til domstolene for perioden 2021-2024.