Nå er det tilnærmet full bøssebærer dekning i Kragerø! Ta godt imot bøssebærerne søndag ettermiddag.

Kragerø kommunestyre har vedtatt å selge 3 ubebygde boligtomter på Sjåen. Tomtene selges til kostpris, og med samme betingelser som for øvrige kommunale boligtomter.

Nå har årets influensavaksine kommet og er levert ut til fastlegekontorene. I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å være best mulig beskyttet

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det på vegne av tiltakshaver Kragerø Eiendom AS oppstra av arbeid med detaljreguleringsplan. Planen skal legge til rette for oppføring av parkeringshus under «Nordraakparken».

Kragerø kommune har tilsatt nye ledere etter at spesialrådgiver Bjørn Hagen har gått av med pensjon og kommunalsjef Åge Aashamar blir pensjonist etter nyttår

Søndag 20 oktober er det tid for årets tv aksjon! Les mer og registrer deg som bøssebærer her:

Kragerø har fått sitt andre fredningsområde for hummer utenfor Valberg-Kragerøhalvøya.

Denne høsten er det 10 år siden Årø barnehage ble startet opp og dette ble markert med stor fest og feiring.

Nå tar Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien i bruk et nytt system for befolkningsvarsling. Alle innbyggere over 16 år kan derfor oppleve å bli varslet via SMS, talemelding og/eller e-post ved en hendelse som for eksempel truer liv og helse.

Det blir storstilt festpremiere på Kragerø Biograf fredag med verdenspremiere på Kaptein Sabeltann og den magiske diamant fredag 27. september.