Her vil du finne oppdatert oversikt over fremdriften av vaksinasjonen i Kragerø kommune. Denne siden oppdateres så snart det er noen endringer å melde.

Etter møte i utvidet kriseledelse blir det enkelte lettelser i smitteverntiltakene for Kragerø.

Gamle Kragerøvei forbi Sandåsen vil være stengt fra kl 07:00 til kl 19:00 på hverdager f.o.m. 20.01.2021 t.o.m. 05.02.2021 for all trafikk. Det vil være manuell dirigering for myke trafikanter.

Kragerø kommune, Kulturkontoret lyser ut følgende tre tilskuddsordninger. Søknadsfrist er 1. mars

Vi viser til klage på beregnet eiendomsskatt og tidligere utsendt informasjon om behandlingstid på klagebehandling.

Kragerø kommune sender i disse dager ut informasjonsbrev til innbyggere født i 1955 eller tidligere om koronavaksinasjon.

Kommunedirektør Inger Lysa har informert om at hun ikke ønsker forlengelse av sitt åremål som går ut 1.8.2021. Hun slutter da som kommunedirektør i Kragerø kommune.

Oppdatering 6. januar

Alle vannprøvene er nå på normalt nivå, og kokavarselet oppheves.
 

Folkehelseinstituttet planlegger å starte utsending av koronavaksine i uke 1 og Kragerø kommune starter vaksinering så fort vaksinen kommer.

På bakgrunn av nasjonale regler og anbefalinger har Kragerø kommune innført følgende lokale tiltak: