Vi inviterer til en spennende arbeidsøkt der vi starter arbeidet med å utvikle nye bærekraftige aktiviteter, opplevelser, pakker og produkter for tilreisende og fastboende i Kragerø. Påmeldingsfrist 20.januar.

Anskaffelse og konkurransegrunnlag ifm. «Rammeavtale for VA arbeider i sjø/skjærgård» er lagt ut på Doffin via Kragerø kommunes konkurransegjennomføringsverktøy TendSign med tilbudsfrist 28.02.2019

Velkommen til offisiell åpning av selvbetjent bibliotek mandag 7. januar kl 16.00.

Levering av poser og sekker er forsinket. De som ikke har fått sine poser/sekker til nå vil få sine i løpet av første halvdel av januar. Beklager forsinkelsen

Tømmekalender for 2019 vil bli sendt ut i første halvdel av Januar 2019. Det vil ikke være noen endringer på ruter før 1. Februar 2019

 

Som en del av digitaliseringen i Kragerø kommune har vi tatt i bruk mobilt sentralbord. Flere av våre ansatte har valgt å avvikle fasttelefon og bare bruke mobiltelefon. Mobilen er fremtidens plattform for mange av tjenestene til våre ansatte.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kontor, næring, cruisebåthavn med mer på Stilnestangen Nord - Stueren. 

Frist for merknader 10.02.2019

Trykk her for å lese mer

Informasjon om vannmåleravlesning i Kragerø kommune

Reguleringsplan for Heia vil regulere et område like syd for golfanlegget. På området planlegges 30 - 45 frittliggende fritidsboliger.

For Kammen ble det vedtatt reguleringsplan for fritidsboliger i 2016 for inntil 70 fritidsboliger. Det varsles nå oppstart av planendring med sikte på en endret bebyggelsesstruktur. I tillegg ønskes fjernet samtidighetskrav for etablering av golfbilvei/gangadkomst til bryggeanlegg i Vrakvika. Et område regulert for fotballanlegg utgår, denne delen av planen oppheves.

For begge planene må merknad til disse oppstartsvarselet leveres innen 22.01.2019.