Vi er inne i en økende smittetrend. Kragerø kommune ber innbyggerne følge disse 5 enkle rådene:

Det ble bekreftet fem nye smittetilfeller i går. Dette var en familie på tre, en elev ved videregående skole og en elev på 10. trinn.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfrist er 17. desember

Det ble meldt om fem nye smittetilfeller i går . Dette gjelder 4 elever ved Kragerø Videregående skole samt 1 voksen uvaksinert person. Smittesporing er gjennomført

Av testene som ble avlagt mandag er det 8 nye smittetilfeller. 4 av disse er knyttet til skole. Isolasjon og smittesporing er iverksatt

I dag har Kragerø kommune inngått avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune om deltakelse i Liv og Røre i alle barnehagene. På bildet signeres avtalen av Jorunn Borge Westhrin og Guro Høydal fra fylkeskommunen, og Torill Sandberg og Berit Sollie Larsen fra Kragerø kommune, med støtte fra lederne fra alle barnehagene.

Liv og røre har som mål å bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barnehagebarn i Vestfold og Telemark. 

Liv og røre består av områder:

  • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  • Kosthold og matglede
  • Holdningsarbeid

Vannmåleravlesning: Det blir i uke 48 og 49 sendt ut varsel om vannmåleravlesning på SMS eller som brev. Følg beskrivelsen og registrer din målerstand innen gitt frist. 

Det er bekreftet frem nye tilfeller i går. Det gjelder en elev ved Sannidal skole og dennes nærkontakt. Medelever hadde negativ hurtigtest. Videre er det tre personer med noe usikker smittevei.Smittesporing pågår.

Det ble meldt om ett nytt smittetilfelle i går. Dette er en ansatt ved Helle omsorgsbolig.

Det ble meldt om ett nytt smittetilfelle i går. Dette er en nærkontakt til tidligere meldt tilfelle ved Helle omsorgsbolig.