Med salutt fra Gundersholmen kystfort startet feiringen av Kragerøs 352-års-jubileum kl. 08.00.  Hele dagen er det underholdning fra scenen på Jens Lauersøns plass

Kragerø kommune ønsker å rette en stor takk til Bjørn Midtsem som nylig har overrakt en gave til Kragerø kommune. Gaven består av fem innrammede oljemalerier av den avdøde kragerøkunstneren Jon Line, laget i perioden 1918 - 1923.

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg.

Kragerø kommune ønsker å bistå barnefamilier med lavinntekt til et ferieopphold og/eller opplevelser i sommer. Det kan f.eks. dreie seg om støtte til et hotellopphold, leie av en fritidsbolig, leie en leilighet i en storby, inngangsbilletter til attraksjoner, reisekostnader og annet.

Det ligger ute en spørreundersøkelse for befolkningen i Kragerø om planlagt direkterute for buss mellom Kragerø og Grenland. Nå kan du være med å bestemme tidspunktene på en ny bussrute. Kragerø kommune oppfordrer alle innbyggere til å besvare denne undersøkelsen.

Fra og med i dag er det gjeninnført gågateordning for sommeren i Kragerø sentrum.

Det er nå utgitt ny Kragerøguide for 2018

Det er tradisjon at ordfører inviterer våre sommergjester til et informasjonsmøte og dialog. Denne gangen er det lørdag 30. juni i Kommunestyresalen på Rådhuset. Møtet er fra kl.  11.00 til 14.00.

Hvis noen er i tvil, det blir Sankthansbål på Gråskjær lørdag 23. juni. Bålet tennes kl. 22.15.

Parkometere som har stått rundt om i Kragerø sentrum er i disse dager fjernet, da det ikke lenger produseres hverken reservedeler eller nye parkometere.