Det er innført gratis parkering på alle kommunens parkeringsplasser i sentrum hver dag fra kl. 12.00 frem til og med 24.12.

Kragerø kommune har lansert nye nettsider med ny funksjonalitet og nytt innhold. Hjemmesidene er brukervennlige og tilpasset nettbrett og smarttelefoner.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Kragerø Energi og eSmart Systems har demonstrert verdensledende droneteknologi for drift og beredskap knyttet til kraftnettet.

Fritidstjenesten og Senior’n samarbeider med lokale foreninger og enkeltpersoner om å legge til rette for et variert og spennende tilbud. 

Rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for 2018 - 2021.

Film- og stuntkurs. Fartseventyr med KragerøRib. Pendelhopp fra Kammerfossbroa. Lær alt om film!

Kragerø kommune har fått innvilget kr. 3.175 mill. for utbygging av høyhastighetsbredbånd til områdene Skåtøy, Fossing/Borteid og deler av Kjølebrønd/Litangen.

Tiden er inne for utdeling av årets hederspriser. Kragerø kommune ønsker engasjement for å få inn forslag på kandidater til Kulturpris, Håndverkerpris og Restaureringspris. Frist 1. oktober.

Kragerø kommune skal gjennomføre 3 prosjekter med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i høst.