Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal kartlegge naturtyper på enkelte områder i Kragerø. Kartleggingen skal foregå i perioden juni-september i år.

Den 29. mai kom det tre nye veiledere om smittevern for skole og barnehage. En for barnehage, en for 1.-7. trinn og en for 8.-10.trinn.

Ungt entreprenørskap delte i dag ut priser i 5 ulike kategorier for elevbedrifter. Vi kan gratulere 9.trinn ved Kragerø skole som stakk av med 3 førsteplasser.

Her er en statusoppdatering over de viktigste endringene og oppmykningene i koronatiltakene i Kragerø kommune samt myndighetenes oppmykningsplan.

Kragerø kommune setter av kr. 50 000.- for å støtte barnefamilier med svak økonomi til sommerferieopplevelser i år. Søknadsfrist: Mandag 8. juni

For at vi skal få til gjenåpningen ber vi alle som besøker oss om å overholde smittevernsregler og benytte våre digitale tjenester og selvbetjening så mye som mulig.

Bli med du også ! Kom i aktivitet - med sykling, løping, klatring, gåing, svømming… – alt er lov! Kragerø kommune tilbyr gratis deltakelse til alle innbyggere i år også.

Kommunestyret vedtok 18. mai 2020: «Det gjøres et unntak fra gjeldende vedtekter ved at det for 2020 åpnes for å stenge de kommunale barnehagene en ekstra uke.»

Dette betyr at alle de kommunale barnehagene er feriestengt ukene 29 + 30 + 31 (13. – 31. juli) sommeren 2020.

Grunnen er den situasjonen som har oppstått i samfunnet knyttet til Covid-19 pandemien. Det å stenge barnehagene en ekstra uke denne sommeren er et ledd i smittevernsarbeidet.

I perioden april til oktober er maksimumsgrensen for inntekt midlertidig økt.