I forbindelse med skolestart, endres kjøremønsteret i sentrum. Gågatene opphører, og gjelder kun på lørdager. Og «enveiskjøringen» i Løkkebakken og Biørneveien starter opp igjen. 

En vil minne om at selv om det er innkjøring forbudt fra Løkkebakken til Utsikten, betyr ikke det at man ikke kan oppleve å møte trafikk på denne strekningen. Nyttekjøretøyer som brøytebiler og utrykningsbiler har lov til å kjøre. 

En vil også minne om at «enveiskjøringen» opphører kl 15, og fra da av er det ikke lov å parkere i Biørneveien langs skoleområdet. Det er mange som ikke respekterer skiltingen, og dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner. 

Vis hensyn og tenk trafikksikkerhet for skolebarna våre😊

Kragerø kommune har ledig en interessant og utfordrende nøkkelstilling som økonomisjef. Stillingen ligger til kommunalområdet Støtte og Utvikling.

Vi søker etter en kommunalsjef med ansvar for kommunens interne støttefunksjoner og videreutvikling av kommunens tjenestetilbud med fokus på digitalisering og innovasjon.

IMDI har utgitt en håndbok for alle som møtern flerkulturelle i sitt daglige virke.

Alle grunnskolene i Kragerø starter mandag 19. august, men til litt forskjellig tid (bl.a. grunnet skyss).
Se tidspunkt for start og slutt for de forskjellige skolene i tabellen under.

Kommunalområde Oppvekst ønsker elever og ansatte lykke til med nytt skoleår!

En særlig hilsen til alle førsteklassinger!

Hilsen Kommunalsjefen

Her er oversikten over hvilke muligheter du har for å avgi forhåndsstemme til kommune- og Fylkestingsvalget 2019.

Kommunestyret har i møte 13.12.18 og 26.02.19 vedtatt å gjennomføre ny alminnelig taksering for eiendomsskatt gjeldende fra 01.01.20. Dette medfører at det blir foretatt utvendig befaring av alle eiendommer.

Kokevarselet som ble innført er nå opphevet.

Skatteoppkreverkontoret er stengt i perioden fra og med mandag 22. juli til og med onsdag 31. juli.

I h.h.t. forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg.