Kragerø formannskap vedtok 27. februar 2018 å legge revidert forslag til Kommuneplan 2018 – 2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 8. mai 2018.

Torsdag 15. mars 2018  klokka 18.00 – 20.00

Løkkebakken 8 («Bedehuset»)

Søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 15. mars 2018. 
Kragerø har for 2018 fått tildelt 100.000 kr til SMIL tiltak fra Fylkesmannen i Telemark. 

Ordfører og varaordfører finner du på lyttebenken i Kragerø Bibliotek. Hver kommunestyretorsdag er vi å treffe på benken fra 12 - 14 for å låne ørene våre til kommunens innbyggere.

 

Eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn fra 01.03.2018 til 12.04.2018.

Kragerø kommune, Kulturkontoret lyser ut følgende tre tilskuddsordninger:

·Kulturmidler til drift

·Anleggsmidler

·Tilskudd til særskilte prosjekter, tiltak eller gode ideer av forebyggende art for barn og unge.

Søknadsfrist er 1. mars

Det vises til kunngjøringsannonse i KV den 17. februar om eiendomsskatt . Det gjøres oppmerksom på at i h.h.t. kommunestyrets vedtak 14.12.2017, sak 93/17, er takstgrunnlaget for eiendommer i Kragerø kommune vedtatt hevet med 10% fra og med 2018.

Galeioddveien er åpen igjen fra onsdag 21.02.18 kl. 14.30 etter lekkasjesøk.

Strøsand til privat bruk kan vederlagsfritt hentes i sandsiloen på Barthebrygga. Siloen vil være åpen på tirsdager og torsdager fra kl.0800 til 2000. Tilbudet vil gjelde ut mars måned.

Kommunale avgifter for første termin er forsinket og blir fakturert i dag eller mandag. Nytt forfall er 20. mars mot 20. februar som er normalt.