Årets filosofifestival "På Kanten" er rett rundt hjørnet, og hele programmet finner du nedenfor.

  

På lørdag 28. mai kl. 12:00 blir det forfatterbesøk med Kristine Rui Slettebakken på biblioteket. Hun skal snakke om frihet i lys av skriving, bøkene sine og hovedpersonen Frida (Frida Freedom). 

 

På fredag 27. mai blir det papirteater «Horton klekker ut et egg» med Ilona Buraka på biblioteket.  Velg mellom forestilling kl. 12 og kl. 13.

Da kan det være lurt å sette seg inn i kommunens retningslinjer og frister.

Vi inviterer barn mellom 6-10 år til en spennende ettermiddag. Et arrangement for barn med leseglede i fokus! Foreldre er også hjertelig velkomne. 

Her finner du 17.mai programmet og marsjoppsettet for barnetoget og borgertoget

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt for en barnehageplass.  

Maksprisen for opphold i barnehage er fra 1. august 2022 kr 3 050,- per måned, 11 måneder i året. Husstander med årsinntekt under kr 559.167,- har dermed rett til å søke om redusert oppholdsbetaling.  

I tillegg er det gratis 20 timer kjernetid for barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020 for husholdninger med årsinntekt under kr 598 825,- fra 1. august 2022.

Kragerø kommune ble første gang godkjent som trafikksikker kommune i 2019. Godkjenningen varte ut 2021, men Kragerø kommune ønsket å søke om resertifisering for en ny periode. 

For å komme våren, varmen og en etterlengtet 17. Mai feiring i møte, vil virksomhet for veg og park vaske sentrum.  Da får vi fjernet svevestøv og luftkvaliteten vil også bli merkbart bedre. 

Lag og foreninger kan nå søke om treningstider i kommunens grendehus, haller og svømmehall for skoleåret 2022-2023.

 Søknadsfrist er 31.05.22