På grunn av asfaltering vil Skåtøyveien være stengt for biltrafikk mellom Vennevikveien og Buvikveien onsdag 30.05, torsdag 31.05 ,mandag 04.06 og tirsdag 05.06 mellom kl.0800 og kl.2000.

Det er innført faste vanningsrestriksjoner for kommunalt vann i Kragerø kommune

Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 23. mai 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark.

Fast utleie Kragerø kommunes grendehus/haller/svømmehall skoleåret 2018/2019. Søknadsfrist 31.05.2108.

Tildelingen vil skje innen 15.06.2018

 

Fra tirsdag 22. mai vil veien bli stengt mellom Rørviklia 1 og Rørviklia 9. Det er oppdaget vannlekkasje på dette veistrekket. Omkjøring til/fra Rørvik vil bli skiltet og vil gå over Store Ringvei.  Det legges opp til at beboere innenfor arbeidsområdet til enhver tid skal kunne komme seg ut på en av sidene.

Kokevarsel gjeldende for Jomfruland er opphevet. Varsling blir sendt ut til de som ble varslet om koking av vannet i går.

Nå starter planarbeidet for ny E18 – befolkningen inviteres til å medvirke.

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

Pga veiarbeid vil Skåtøyveien være stengt mellom Venneviksveien og Buvikveien fra kl.0800 og kl.1400 på hverdager. Fredager er veien åpen. Planlagt ferdigstillelse er 8. juni

Mandag 7. mai vil vannet bli stengt i perioder til Finsbudalen/Hyttebyen i forbindelse med oppgradering av vanntilførselen mot Finsbudalen. Arbeidene er planlagt ferdig samme dag.