Neste styremøte i interkommunalt plansamerbeid for E18 avholder styremøte i torsdag 23.mars kl. 09:00. Møtet kan følges på nett.

Kragerø kommune, Fritidstjenesten trenger fritidskontakter(støttekontakter) til barn, unge og voksne.

Folkehelseinstituttet (FHI) lager hvert år en Oppvekstprofil, som viser noen av kommunens styrker og utfordringer. Dette kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø

Her ser du en oversikt over aktiviteter, informasjon og saker fra Kragerø kommune kommende uke. 

Kurset gir foreldrene verktøy til å forstå hva slags behov barna har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å bedre møte disse behovene.

Folkehelseprofilen utarbeidet av Folkehelseinstituttet er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn. Listene ligger i kommunens administrasjonsbygg, Ytre Strandvei 15, ved virksomhet for bygg og areal, fra 01.03.2023.

Førstkommende fredag 3. mars blir det satt opp nye underskilt i Biørneveien/ Løkkebakken i.h.h.t. ny skiltplan, endringen som blir gjort er å bytte underskilt fra 07-15 til 07-16. Underskiltene blir byttet etter kl 16.00 så da blir dette gjeldene fra mandag 6. mars

Dag Marius N. Rørholt begynner som ny fastlege i Kragerø kommune, for tiden ved legesenteret i Løkkebakken.