For 11. år på rad har Altibox de mest fornøyde bredbåndskundene i landet.

Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, inviterer nå til dialogmøter med lag og foreninger og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

I forbindelse med vegarbeid vil deler av Tevannsbakken bli stengt for gjennomkjøring fra 22. oktober til 29 oktober. I perioden 26.10 - 29.10 vil veien være stengt for gående og syklende på dagtid. Stengingen vil være på nedsiden av parkeringsplassen mot krysset ved Løkkebakken. Dette vil ikke berøre parkeringsplassen. 

Fra 16.september til 16.november 2020, inviteres alle til åpen høring om alternativer til skolestruktur for Kragerø.

Sted: Kragerø biograf   

Tidspunkt: Mandag 2. november, kl. 17:00 – 19:00

Det inviteres til utarbeidelse av et enkelt skisseprosjekt av interesserte aktører. Les mer her for utfyllende opplysninger.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i Kragerø kommune.

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Kragerø kommune har opprettet sin egen digitale bøsse til Tv aksjonen. https://www.spleis.no/project/138674

Det nærmer seg influensasesong, og nå er det viktig at du som er i risikogruppen tar kontakt med fastlegen din og bestiller time for vaksinering.