Kragerø kommune leier/låner ut alle kommunale gymsaler, idrettshallen og noen klasserom til lag og foreninger på ettermiddagstid. Alle disse byggene brukes av skolene på dagtid. Da det er behov for å få se på rutiner for forsterket renhold og generelle smittevernforebyggende tiltak mellom de ulike brukerne av byggene, utsettes oppstart av utleieåret til 24.8.2020

Fra onsdag 12. august ble det innført nye kriterier for å teste seg for covid-19. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan nå få anledning til å teste seg.

Vi ønsker alle barn og elever velkommen til et nytt barnehage- og skoleår. Pandemien Covid 19 vil fortsatt prege vår organisering av hverdagen i barnehage og skole. Ansatte, barn og foreldre må til enhver tid forholde seg til de smittevernstiltakene som gjelder.   

Planforslag for detaljreguleringsplan for Fermannsbakken ligger ute til offentlig høring og ettersyn frem til 31. august. I den forbindelse avholdes åpent informasjonsmøte om planarbeidet. Møtet avholdes i kinosalen.
Smittevernhensyn ivaretas i samråd med kommuneoverlege. 

Regjeringen bremser gjenåpning og strammer til for å beholde kontrollen på smittespredningen. Innfører blant annet skjenkestopp kl.24.00.

Kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2020, sak 70/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Helle Bruk, plan-id 2020183, med tilhørende bestemmelser.

For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden.

Skal du arrangere konfirmasjon, bryllup eller annen sammenkomst i høst?

For å hindre koronasmitte til pasienter i kommunens helsetjenester, har Kragerø kommune bestemt at helsepersonell som har vært på ferie utenfor Norden skal testes før de begynner i jobb.

  • Husk god hånd- og hostehygiene. 
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste. 
  • Det bør minst være en meter mellom dere. 
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes