Er du en forfatterspire? Og mellom 15 – og 25 år? Er du opptatt av klima og miljøspørsmål?  Bor i Kragerø eller Drangedal?

Kommunestyret vedtok i møte den 26.09.2019, sak 87/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: Detaljreguleringsplan for felt B13, Ytre Strandvei, med tilhørende bestemmelser.

Det er igangsatt planarbeid for videre utvikling av Kragerø Havnefront. Felt B1 er området som nå foreslås regulert. 

Frist for uttalelser til planarbeidet er torsdag 12.desember 2019.

 

Dette har ført til at kommunens sentralbord er ute av funksjon for øyeblikket. Vi håper dette blir løst så raskt som mulig.

Kokkevarselet oppheves for alle områder.

Kokevarsel på grunn av utbedring av vannlekkasje og trykkløst ledningsnett

Kragerø kommune inviterer i samarbeid med Voksne for Barn og Telemark Fylkeskommune til kurs i bruk av Psykologisk førstehjelp - for foreldre

Du kan følge rådmannens fremlegging av budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 på kommunens web TV fra kl. 16.30. Fra kl. 17.45 kan du følge Formannskapets ordinære møte.

Rådmannen har lagt frem sitt forslag til budsjett for 2020 samt økonomiplan for 2020- 2023.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.