KragerøFest arrangeres på Gunnarsholmen og Barthebrygga, 19-20 juli. Dette vil medføre noen endringer for trafikkavvikling og parkering:

Barthebrygga stenges for parkering fra torsdag 18. juli til søndag 21. juli.

Barthebrygga stenges for gjennomkjøring

  • fredag 19. juli kl 14.00 – 01.00
  • lørdag 20. juli kl 11.00 – 01.00

Gågatebestemmelsene gjelder fortsatt disse dagene.

I forbindelse med saken vedrørende nytt veinavn på Skrubbodden ønsker Veinavnutvalget å hedre industrigründeren N.O. Nilsen (1878-1968) ved å knytte navnet hans til plassen lengst vest og nord i området, som nå er regulert til lekeplass og parkering, beliggende ved nederste del av Langjordet.

Gründerprisen er et samarbeid mellom Skagerrak Sparebank og Kragerø kommunen hvor formålet med prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning i Kragerø.

Slippen på Øya ved Marina Service har vært privat, nå stengt og erstattet med kran.

Kragerø havnevesen har 2 alternativ som kan brukes, men på brukers eget ansvar

Alternative muligheter er beskrevet nedenfor:

Reguleringsplanforslag for B13 ligger ute til høring og offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding er 12.08.2019.

Si din mening!

For mer info trykk her

Visste du at du kan stemme fra 1.juli?

Virksomhet for Veg og Park har i disse dager anlagt miljøgate i Torvgata, etter vedtak i hovedutvalg for Samfunn. Hensikten er å stimulere til at færre biler kjører gjennom sentrum, og å holde farten nede.

Endringer som følge av Parkeringsplan for Kragerø kommune og innføring av boligsoneparkering vil bli iverksatt over sommeren 2019.

Den populære realityserien Farmen, som går på TV2, skal som sikkert mange allerede har fått med seg, ha innspilling på Lundereid gård i Sannidal i år.

Politikerne i Kragerø kommune har vedtatt at det skal fremmes en forskrift for Jomfruland før den eksisterende lokale forskriften for offentlige friluftsområder i Kragerøskjærgården fra 1988 ønskes avskaffet.