De offentlige skolene i Kragerø deltar i et utviklingsprosjekt sammen med de øvrige Grenlandskommunene i samarbeid med Universitetet i SørøstNorge

 

KVALITET I BARNEHAGE I FOKUS PÅ PLANLEGGINGSDAGEN

Den 11. mars var det planleggingsdag for alle ansatte i barnehage i Kragerø kommune. De ca. 120 ansatte i offentlige og private barnehager var samlet på kinoen for å få faglig påfyll innen to hovedtemaer: "Kvalitet i barnehagene" ved høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg fra Høgskolen i Innlandet, og "Traumebevisst omsorg" ved psykolog Christiane Hasseleid. Begge temaene tar utgangspunkt i Rammeplan for Kragerøbarnehagene, men er også relevante i forbindelse med Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø (TIK).

De ansatte lærte noe nytt samtidig som de fikk bekreftelse på at måten barnehagene jobber, og deres satsingsområder de siste åra, er helt på linje med dagens forskning på barn, barndom og barnehager!

Denne uka feires Bibliotekuka i Telemark. Dette er en uke hvor bibliotekene i Telemark forsøker å markedsføre bibliotekene i og utenfor biblioteket

Kragerø kommune har innført nye rutiner for behandling av arrangementssøknader.For å gjøre det enkelt for dere som planlegger et arrangement, har vi samlet alt dere trenger å vite i en veileder.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges ut forslag til detaljreguleringsplan for Verkskilen og del av Sørsmolt, plan-id 127b, til høring og offentlig ettersyn. Utleggelsen er i samsvar med vedtak i hovedutvalg for plan bygg og miljø 13.02.2019, sak 27/19.

Kragerø kommune var vertskap for 5 unge sjakkspillere og deres trener fra vennskapsbyen Gyumri i Armenia den 20. februar.

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskattelisten for 2019 ut til offentlig ettersyn. 

Kulturkontoret slår seg sammen med KIF allianse, og lager ski- og aktivitetsdag på stadion. Vi serverer gratis pølser i klubbhuset fra 11 til 13. Velkommen!

Vår nåværende plan- og bygningssjef går av med pensjon 1. juli 2019 og vi søker derfor hans etterfølger. Søknadsfrist 28.02.19 .
Kragerø kommune jobber kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet og vi ser etter en Plan- og bygningssjef som er løsningsorientert og bidrar til å utvikle handlingsrommet ved å si "Ja hvis vi kan og nei hvis vi må".