Velkommen til nytt skoleår!!!

I år starter elevene onsdag 17.august. De forskjellige skolene har ulike oppstartstidspunkt denne dagen. Oversikt over dette finnes på den enkelte skoles hjemmeside. https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/skolene-i-kragero/

Skoleruta for skole- og barnehageåret 2022 – 2023 finnes ved å trykke på denne linken: https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skole-sfo-og-barnehage-skoleruta/ 

Det innføres gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn fra august 2022. I Kragerø kommune betyr det at alle elever på 1. trinn kan få gratis plass i SFO etter skoletid hver dag, tre timer de tre dagene med korte skoledager og halvannen time de to dagene med lange skoledager.

Norsk Friluftsliv viderefører i år fjorårets vellykkede kampanje om allemannspliktene – de lover og regler som følger med når man benytter seg av allemannsretten.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper: 

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

Hva betyr dette for deg?

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig utviklingsplan for Kragerøsamfunnet. Vi må jobbe sammen for å oppnå en bærekraftig vekst og helhetlig utvikling for alle i Kragerø.

I år blir det bål på Gråskjær (rett ved Midtfjordskjær på Bærøfjorden) fredag 24.06. og bålet tennes ca kl 22:15 av mannskap fra Grenland Brann og Redning (Brannvesenet). Vi håper det blir mange båter å se i år også.

Vi minner om at søknadsfristen til kulturskolen er 1.juli. Kragerø kommune gir via kulturskolen
varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom.

Sommeraktivitetene i år er varierte med bandt annet ulike aktiviteter innen friidrett, badminton, håndball og seiling.

Kragerø er en populær ferieby, og antall personer som oppholder seg her om sommeren er mangedobbelt av de fastboende. Noen av de ferierende vil kunne ha behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme.