Personen bor og oppholder seg i annen kommune. Tilfellet medfører ikke smittesporing i Kragerø.

Her vil du finne oppdatert oversikt over fremdriften av vaksinasjonen i Kragerø kommune. Denne siden oppdateres så snart det er noen endringer å melde.

Kommunestyret vedtok torsdag 17.juni ’21 å tilby Dag Willien Eriksen stillingen som kommunedirektør i Kragerø.

Lørdag 19. juni, kl 14.30 åpner Jomfrulandsutstillingen 2021.

Resten av sommeren er utstillingen åpen hver dag fra kl 11.00 – 16.00.

Det er kun meldt om ett smittetilfelle den siste uken. Personen bor og jobber i annen kommune. Dette er en positiv trend vi håper vil fortsette. Det har blitt testet 96 personer ved Kragerø legevakt sist uke.

Personen bor og oppholder seg i annen kommune. Tilfellet medfører ikke smittesporing i Kragerø.

Formannskapet har vedtatt forlengelse av Lokal forskrift vedr. munnbindpåbud og arrangementer i sentrum. Det gis enkelte lettelser i påbud om bruk av munnbind.

Anleggsarbeid i Kragerøtunnelen, innføring av gågater i sentrum og trafikkregulering i Rørvik.

Utvidet kriseledelse har bestemt at så lenge det ikke registreres nye smittetilfeller blir det hver torsdags morgen lagt ut en ukentlig statusoppdatering om smittesituasjonen. 

Kragerø kommune skal gi navn til to veier på Hellesund grunnet adressebehov og ønsker dermed forslag fra publikum. Forslag til navn her er Hellesundveien og Hellesundodden.