Kommunestyret vedtok i møte den 13.02.2020, sak 10/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2020187 - Detaljreguleringsplan for Hellesund, gbnr 16/24 m.fl., med tilhørende bestemmelser.

Kragerø kommune ønsker forslag på jordskiftemeddommere, lagrettemedlemmer og meddommere til domstolene for perioden 2021-2024.

Trenger du hjelp til å få handlet eller er du alene og ønsker deg en telefonvenn? Da kan Frivilligsentralen hjelpe deg!

Barnehager og SFO ble stengt fredag 13. mars på grunn av koronaviruset. Ingen foresatte skal betale for et tilbud som ikke er gitt.

Til alle: Det vil ikke bli gitt andre opplysninger om pasienten. Våre smittevern- og beredskapstiltak fortsetter som nå, smittesporing pågår.

Akkurat nå bor vi en sårbar verden, i et sårbart land, i en sårbar kommune, med et økende antall SÅRBARE BARN.

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

24 SPRÅK/LANGUAGES - Hold deg oppdatert/Stay updated on coronavirus. This advice is updated regularly.

Dersom du har lavere lønnsinntekt på grunn av redusert aktivitet, kan det være du fyller kriteriene for bostøtte.