Plan- og bygningssjef

Vår nåværende plan- og bygningssjef går av med pensjon 1. juli 2019 og vi søker derfor hans etterfølger. Søknadsfrist: 24.05.19

Kragerø kommune jobber kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet og vi ser etter en Plan- og bygningssjef som er løsningsorientert og bidrar til å utvikle handlingsrommet ved å si "Ja hvis vi kan og nei hvis vi må".

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

 

Fullstendig utlysningstekst og søk på stilling her

Kommunestyret vedtok i møte den 04.04.2019, sak 31/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2019132b - Detaljreguleringsplan del av Stabbestad sentrum (Stabbestadbrygga), med tilhørende bestemmelser.

I forbindelse med vasking av tunnelene i kveld er det brukt så mye vann at rørbruddsventilen har klappet igjen. Mange abonnenter har opplevd å miste vanntrykket. Vi jobber med saken, og vannet vil være tilbake om kort tid. 

Her finner du en oversikt over 17. mai programmet for Kragerø, Sannidal og Helle

Hovedutvalg for Samfunn har vedtatt å innføre et forbud mot salg av heliumballonger på kommunale torgplasser. Vi oppfordrer også private grunneiere til ikke å gi tillatelse til salg av heliumballonger i Kragerø kommune.

31.05.19 er søknadsfristen for fast utleie i kommunens grendehus/haller/svømmehall for skoleåret 2019/2020.

Nå nærmer sommeren seg og mange har sikkert allerede begynt å tenke på årets sommerferie. I Kragerø kommune er det bare en person som tar seg av reisevaksinering en gang i uken, og det betyr at det fort blir fullbooket.

Kragerø kommune har innført nye rutiner for behandling av arrangementssøknader. Arrangementer i perioden 15.juni til 15.august har alltid søknadsfrist 15.mai.

Kragerø kommune skal gi navn til ny vei på Skrubbodden, og ønsker dermed forslag fra publikum

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin søppel.