Du kan nå lese partienes forslag til økonomi- og handlingsplan 2323-2026. Du kan også se spørsmål og svar som er kommet til administrasjonen.

Regjeringen har åpnet  opp for at alle som ønsker koronavaksine i aldersgruppen mellom 18 og 64 år kan få det, og vi har nok vaksiner til alle.

Informasjon til Kragerø kommunes abonnenter av kommunalt drikkevann

Nye Veier og Sweco har lagt frem sine anbefalinger for trasevalg i styremøtet i IKP 16.11.22. 

Acos er ingen ukjent leverandør for Kragerø kommune, hvor vi allerede bruker Acos på hjemmeside, digitale skjemaer, Min side og bookingsløsninger.

Det kalles inn til styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal – Grimstad onsdag 16.11 kl. 10. - 12. Nye Veier AS vil legge fram rapport fra prosessen med verdioptimalisering som er gjennomført.

Tove Hjallum mottok prisen som årets forebygger. Prisen ble delt ut i forbindelse med slt-konferansen på Kragerø resort sist torsdag og fredag.

Politisk ledelse inviterer til åpent folkemøte i Kragerø biograf mandag 14.11. kl. 18 - 20. Tema er budsjett og økonomi i Kragerø kommune.

Kommunens økonomi- og handlingsplan omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en mest mulig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.