I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1 ,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Den lokale Covid-19-forskriften er forlenget t.o.m. 15.06.21. Dette gjelder plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand samt forbud mot utendørs arrangementer i sentrum. Vær særlig oppmerksom på å holde avstand på fergeleiet og ombord i fergene. 

Det er lagt opp til et variert tilbud fra Kulturskolen neste skoleår. Søknadsfristen til neste skoleår er 1 juli.

Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge 1 milliarder kroner, i første runde ble Kragerø kommune tildelt kr 2.394.098 som nå er fordelt etter søknad. I andre runde har Kragerø kommunen fått tildelt ytterligere kr 1.483.000,-

Faktura for 2. termin 2021 vil bli sendt ut i juni med forfall 20.07.2021. Månedsfaktura kommer som vanlig.

Oppvekstadministrasjonen i de 6 samarbeidende kommunene i Grenlandsområdet (Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien) har i dag blitt enige om å avlyse årets muntlige eksamen på 10. trinn og i kommunal voksenopplæring.

Alle SFO’er i Kragerø kommune deltar i Matjungelen som er et aktivitetsprogram for barn i SFO der de kan oppdage og oppleve en jungel av mat og finne matglede i fellesskap. 

Her finner du nyttig informasjon om korona som gjelder i pinsen, både for besøkende og innbyggere i Kragerø.

Vedkommende  har vært i karantene og er nå i isolasjon. Smittesporing er gjennomført.

Sannidal legekontor er uten tilstedeværende lege, til og med fredag 21 mai.
 Ytre Strandvei legekontor er stengt torsdag 20. mai etter klokken 12, og hele fredag 21. mai