Kragerø Viltnemnd vedtok i møte den 18.02.2021 å sende forslag til mål for forvaltning av elg, hjort, rådyr og bever i Kragerø 2021 – 2023 ut på høring.

Barne- og familiefilmer mandag til torsdag i uke 8

Kragerø kommune videreutvikler de digitale tjenestene til innbyggerne i Kragerø kommune. Vårt mål er å gjøre våre tjenester mer tilgjengelig og lettere å ta i bruk for deg som bruker. 

Siste skoledag for elevene før sommerferien 2021, er tirsdag 22. juni.

Kragerø kommune arrangerer vinterferieaktiviteter som for eksempel kino, kunstkurs og ungdomsklubbaktiviteter.

På Helle skole kjører vi snøkanon i akebakken og har laget skøytebane ved siden av ballbingen. Dette skaper mye aktivitet og glede i skoletiden og på fritiden.

Kragerø kommunes sentralbord opplever for tiden tekniske problemer. Telenor jobber med å rette feilen. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut to tilskuddsordninger som skal bidra til at flere innvandrere får sjansen til å delta i arbeidslivet.