Acos er ingen ukjent leverandør for Kragerø kommune, hvor vi allerede bruker Acos på hjemmeside, digitale skjemaer, Min side og bookingsløsninger.

Det kalles inn til styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal – Grimstad onsdag 16.11 kl. 10. - 12. Nye Veier AS vil legge fram rapport fra prosessen med verdioptimalisering som er gjennomført.

Tove Hjallum mottok prisen som årets forebygger. Prisen ble delt ut i forbindelse med slt-konferansen på Kragerø resort sist torsdag og fredag.

Politisk ledelse inviterer til åpent folkemøte i Kragerø biograf mandag 14.11. kl. 18 - 20. Tema er budsjett og økonomi i Kragerø kommune.

Kommunens økonomi- og handlingsplan omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en mest mulig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022

I perioden 7-18 november skal prosjektet «tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker» operere i Kragerøskjærgården.

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme.

 

Kragerø kommune stenger badstuene i svømmehallen fra mandag 31 oktober. Dette er et tiltak for innsparing av strømutgiftene  som Kragerø kommune har nå for tiden.

Kragerø kommune beklager ulempen med den stengingen.

                                                               

                                                                                                         Virksomhet for Eiendom.