Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin søppel.

Telemark fylkeskommune har satt av 1 million kroner for å bekjempe plastforsøpling i Telemark i 2019.

I forbindelse med høring av kommunedelplanen for E18 avholdes informasjonsmøte i Grendehuset, Sannidal ungdomsskole, tirsdag 23.april kl. 18 – 20.

Bli med du også ! Kom i aktivitet - med sykling, løping, klatring, gåing, svømming… – alt er lov!  

Aktiv omsorg er en tilpasset tjeneste med tilbud som bidrar til optimalisering av helse, deltagelse og sikkerhet. Målet er å opprettholde livskvalitet for den enkelte hele livet

Kragerø kommune gir nå innbyggerne en «Min side» med enkel tilgang til flere kommunale og statlige tjenester. Du finner innlogging til «Min side» øverst i toppen på kommunens nettside.

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker.

Årsberetningen for 2018 er laget som en digital årsberetning. Dette er første året Kragerø kommune lanserer denne digitalt.

Kragerø kommune er først ut i landet med et nytt prosjekt som hjelper flyktninger med å kjøpe sitt eget hus.