Kommunale møter - Uke 25

Oversikt over politiske møter kommende uke

Politiske møter uke 25

Politiske utvalgsmøter
Dato Kl Utvalg Møtested
 17.6   13.30   Administrasjonsutvalg  Rådhuset 
 17.6   16.00  Ekstraordinært Råd for personer med funksjonsnedsettelse   Rådhuset 
 17.6   17.00  Ekstraordinært Formannskapet  Rådhuset 

 

Mer info: https://www.kragero.kommune.no 

 Web-Tv:  https://kragero.kommunetv.no/

 

Tilbakemelding