Kragerø kulturskole

 

Om oss:

Kragerø kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom. Kulturskolen ønsker å bidra til gode oppvekst vilkår for barn og ungdom i kommunen, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.  

I tillegg til de ordinære tilbudene har kulturskolen også hovedansvaret for Ung Kultur Møtes (UKM). Kulturskolen samarbeider også med andre kommunale tjenesteytere og lokale kulturaktører, hovedsakelig kor, korps, barnehagene og skolene.

Ønsker du på sikt å gjennomføre en yrkesutdanning innen kunstfag, eller har lyst til å ha en meningsfull fritidsaktivitet er du uansett hjertelig velkommen som elev hos oss!

Kontakt oss:
E-post: kulturskolen@kragero.kommune.no

Adresse:
Kragerø kulturskole
Gamle Kragerøvei 4
3770 Kragerø

Nyttige linker:
Kragerø kulturskole på Facebook

Søk elevplass

Innlogging for elever

UKM

Kontaktinfo

Thomas Moen
Kultursjef
E-post
Mobil 91 37 80 52

Tilbakemelding