Kragerø kulturskole

Kragerø kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom i Kragerø. Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven § 13-6 pliktig til å ha musikk- og kulturskoletilbud.

Kulturskolen ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud gir gevinster både for lokalsamfunnet og for den enkelte elev. Kulturskolen samarbeider med deler av det lokale kulturlivet i Kragerø, hovedsakelig korps og kor. Kulturskolen har også hovedansvaret for UKM (Ungdommens Kulturmønstring).

I 2017 har kulturskolen startet et nytt tilbud i de kommunale barnehagene. Kulturskolen har også tatt initiativ til korpsrekrutteringsprosjekter på SFO ved Sannidal barneskole og ved Kragerø skole.

E-post: kulturskolen@kragero.kommune.no
 

Nyttige linker:
Kragerø kulturskole på Facebook

Søk elevplass

Innlogging for elever

UKM

Drømmestipendet

Kontaktinfo

Thomas Moen
Rektor kulturskolen
E-post
Telefon 35 98 63 14
Mobil 902 49 311