Kulturskolen

Kragerø kulturskole
Aktivitet 2024
Elevplass - Pr semester/halvår 1 470
Salg av timer til barneaktiviteter - Pr undervisningstime á ¾ t i et år 10 280
Salg av timer til voksenaktiviteter - Pr undervisningstime á ¾ t i et år 19 950
Utleie av instrumenter - Pr år 730

Kragerø kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa.  
Søknader behandles fortløpende og midler fordeles, til midlene er oppbrukt. Ordningen administreres av Kulturkontoret. 

Ta kontakt med Kragerø kulturskole ved behov. Vi søker for deg(foresatte søker ikke). For mer info se her: Kontingentkasse - Kragerø kommune (kragero.kommune.no) 

Tilbakemelding