Ansatte

     

Administrasjon:

 

Thomas Moen
Rektor, tlf.: 913 78 052, E-post: thomas.moen@kragero.kommune.no
 

Lise S. Bottolfs
Sekretær, tlf. 905 58 456, E-post: lise@bottolfs.com

Lærere: 
 

Dag Kristoffersen
Fagtilbud: Trommer (trommesett og korpsundervisning) og Band.
E-post: dagdrum1@gmail.com
Dag sin formelle kompetanse er utdanning i Professional Music, hovedinstrument slagverk fra Berklee College og Music, USA (4 år), samt klassisk og rytmisk musikk, hovedinstrument slagverk fra Toneheim Folkehøyskole, Hamar (2 år). Dag har 1 år i Gardemusikken, vært freelance-musiker i over 35 år og turnert i Norge, Europa og USA med ulike band og artister. 
 

Robert Czyz 
Fagtilbud: Keyboard, Piano og Fiolin 
Tlf.: 992 71 514, E-post: robertczyz@yahoo.no
Robert har mastergrad i musikkpedagogikk fra Musikkakademiet i Wroclaw i Polen. Han har utdannelse som kantor/organist og som dirigent, og jobber som kantor i Den Norske Kirke. Han har lang erfaring som musikklærer i div. fag ved Kragerø kulturskole. Robert er også musikalsk leder og dirigent i Kragerø Sangforening.
 

Kjetil Valldal
Fagtilbud: Tilpasset musikkopplæring, Gitar og Samspill
Tlf.: 928 54 801,E-post: kje-vall@online.no
Kjetil er utdannet musikkterapeut ved Norges Musikkhøyskole. Han har jobbet med tilpasset musikkopplæring for barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning siden 2010, individuelt og i grupper. Jobber også med gitarelever og bandutvikling for ungdom. Disponerer bandrom og lydstudio i kjelleren på Kragerø sykehus.
 

Solveig Åmland
Fagtilbud: Piano og Keyboard
Tlf.: 908 34 085, E-post: sraamland@gmail.com
Solveig har 4 åring faglærerutdanning i piano med pedagogikk. I tillegg har hun en mastergrad i musikkvitenskap. Hun har lang erfaring som kulturskolelærer, og jobber i dag ved flere kulturskoler.
 

Lise S. Bottolfs
Fagtilbud: Visuell kunst 
Tlf.: 905 58 456, lise@bottolfs.com
Utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og Kunstskolen i Rogaland. Er ved siden av jobben som lærer i kulturskolen utøvende billedkunstner og er aktiv Kragerø og Telemarks kunstliv. Har hovedvekt på tegning, skulptur og installasjon i eget arbeid. Har lang erfaring i arbeid med barn og kunst.
 

Mette Skarre Abrahamsen
Fagtilbud: Dirigent ved Kragerø skolekorps.
E-post: mette.s.abrahamsen@kragero.kommune.no
Mette begynte å spille i korps da hun var 9 år. Da hun var 18 år startet hun som dirigent, og har dirigert skolekorps i ca. 20 år. Mette er nå dirigent for Kragerø skolekorps. Trompet er hovedinstrumentet, men for tiden spiller hun kornett i Grenland brassband.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Westgård 
Fagtilbud: Fele, Hardingfele, Vokalgruppe og Vokal 
Tlf.: 917 51 388, E-post: annikawestgaard@hotmail.com
Annika er utdannet musikkpedagog/lektor og tok sin mastergrad i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Hun har jobbet som vokal- og fele/hardingfele- lærer ved Kragerø kulturskole siden 2010. I 2019 fikk hun utdelt Telemark Kunstnerstipend og har et brennende engasjement for at kulturarven og tradisjonsmusikken skal                                               videreføres.
 

Silje K. Stordalen
Fagtilbud: Musikklubb SFO
Tlf.: 994 84 658, E-post: siljestordalen@hotmail.com 
Barne- og ungdomsarbeider med høgskole videreutdanning. Silje har fløyte som hovedinstrument, og har spilt i korps siden hun var 9 år.
 

Øistein Buen
Fagtilbud: Dirigent for ungdomskoret Singspiration
Tlf.: 922 27 907, E-post: oebuen@online.no
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Dahlgren
Fagtilbud: El. gitar, Akustisk gitar, Bassgitar, Låtskriving og Band 
Tlf.: 410 03 153, E-post: petter.dahlgren@kragero.kommune.no

Anne Grete Krogh
Fagtilbud: Piano. 
Tlf.: 951 39 429, E-post: anne-grete.krogh@hotmail.com
 

Kristoffer Himle
Fagtilbud: Band og assistent på Tilpasset musikkopplæring
Tlf.: 452 87 686, E-post: kristoffer.himle@kragero.kommune.no
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorleif Andersen
Fagtilbud: Dirigent for Kragerø Musikkorps
Tlf.: 950 51 950, E-post: thorle-a@online.no
 

Ragnhild Kristine Brekke
Fagtilbud: Fløyte, Klarinett og Saksofon, Dirigent ved Sannidal skolemusikkorps
E-post: ragnhild.brekke@kragero.kommune.no
Ragnhild har sin musikk- og musikklærerutdannelse fra Musikkonservatoriet i Kristiansand, hvor hun i 2004 ble uteksaminert fra klassisk linje. Hun er utdannet faglærer i musikk med en påbygning i utøvende musikk og musikkhistorie. Hovedinstrumentet er klarinett, men hun underviser også på saxofon og tverrfløyte. Hun har undervist ved flere ulike kulturskoler i regionen, og har vært tilsatt ved Kragerø Kulturskole siden 2006.
 

 Håvard Hagen
 Fagtilbud: Torader og trekkspill            

 Igor Dunderovic         
 Fagtilbud: ImproTeater 

 Ilona Buraka             
 Fagtilbud: Figurteater 

 


 

 


 

 


 

 

                                     

Tilbakemelding