Nødtelefoner

110:       Brann og større ulykker

112:       Politi

113:       Medisinsk nødhjelp/ ambulanse 

116117: Legevakt

Legevakt

Telefon : 116117

 

Legevaktsentralen er telefonisk tilgjengelig med sykepleier på døgnbasis. I tillegg er lege tilgjengelig på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 08.00. I helgene fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 08.00 er lege tilgjengelig hele tiden. Hvis mulig ta telefonkontakt med legevakten før oppmøte.

 

 

Brannvesenet

 

Grenland brann og redning IKS 

 

Ved brann ring 110

For andre henvendelser ring Grenland brann og redning IKS på 35 54 70 00

Ved andre akutte hendelser etter arbeidstid, som for eksempel vannlekkasje, ring vakthavende utrykningsleder på 99 20 57 86

 

 

Barnevernvakten

Barnevernvakten: tlf. 90053304

Åpningstider:

Utenom det lokale barnevernets åpningstider. Hverdager fra kl. 16:00 - 08:00. Helg fra fredag kl. 16:00 - mandag 08:00 Helligdager: Hele døgnet

http://barnevernvakten.no/kommuner/skien-kommune

Tannlegevakt

Tannlegevakten: tlf. 909 13 377 kl. 10.00 – 16.00 lørdag, søndag, helligdager

Mer om tannlegevakt Grenland

 

Brøytevakt

Brøytevakt i perioden 01.12 - 31.03

Mobil 99 20 57 18

Påkjørsel av dyr

Ved påkjørsel av dyr:  ring politiet på tlf. 02800

 
Dersom det er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å gi god nok hjelp, skal du varsle eieren eller politiet snarest.
 

Dersom dyret har blitt skadet, er det viktig at stedet der uhellet skjedde blir godt merket, slik at personell fra kommunen lett kan finne plassen.

For å hindre unødig lidelse, er det viktig at kompetent personell kan foreta søk og vurdere om dyret skal avlives.

Viltnemda v/ Snorre Øien i Kragerø kan kontaktes på mobil 476 02 382

Funn av døde dyr

Ved funn av døde dyr i eller ved veibanen ring: Vegtrafikksentralen 175. Hjortevilt meldes alltid Viltnemda

For barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge -  116 111

Mental Helse Hjelpetelefonen - 116 123

Incesttelefonen - 800 57 000

Kors på halsen - 800 333 21

Kirkens SOS –  24 40 00 40

Tilbakemelding