Velferdsteknologi

Kragerø kommune tilbyr ulike tjenester innenfor trygghetsteknologien. Eksempler på dette kan være trygghet i eget hjem, trygghet ute og lokaliseringsteknologi. Målet er å skape trygghet der du er til enhver tid.

Velferdsteknologi. Hva er det?

https://ehelse.no/velferdsteknologi
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/
https://ehelse.no/velferdsteknologi

Trygghet i hjemmet

Dersom målet er å skape trygghet i hjemmet, kan en stasjonær, digital trygghetsalarm være løsningen.

Alarmen består av to enheter. En enhet er plassert i boligen koblet til strøm. Den andre enheten er en alarmknapp i form av et armbånd eller smykke som bæres rundt halsen. Det er mulig å koble annen teknologi til denne alarmen. Det kan for eksempel være røykvarsler, dørsensor eller fallsensor. Trygghetsalarmen sender alarm via mobilnettet til en alarmsentral. Alarmsentralen vil så forsøke å komme i kontakt med bruker via alarmen. Samtidig får hjemmesykepleien beskjed og reiser hjem til bruker dersom det er behov.

Trygghet ute

Dersom målet er å føle seg trygg ute, kan en mobil trygghetsalarm være løsningen. Hvis bruker er aktiv utenfor eget hjem og liker å holde seg i aktivitet og være sosial, skal bruker og pårørende være trygge på at bruker kan komme i kontakt med alarmsentralen dersom behovet skulle være der.

Lokaliseringsteknologi

For brukere som har behov for å være aktive utenfor sitt hjem, men som har økende grad av demens eller annen for form kognitiv svikt, kan lokaliseringsteknologi være en mulighet. Bruker og pårørende er, ved hjelp av lokaliseringsteknologien, trygge når bruker er utenfor huset.

Priser for trygghetsteknologi

Prisen for trygghetsteknologi baserer seg på selvkostprinsippet. Prisene tar utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp.

Søknad

Søknad om trygghetsteknologi fremmes via søknadsskjema til helse og omsorgstjenester i Kragerø kommune. 
Det må påberegnes noe saksbehandlingstid.

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med sentralbordet i omsorg.
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08:00-15:00
Tlf: 35 98 50 00 e-post: Tjenestekontoret@kragero.kommune.no

 

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte er en vedtaksbasert tjeneste som ivaretar sikkerheten rundt håndteringen av medisiner.

Dersom du trenger hjelp til å ta medisinene dine, kan dette være løsningen. Dette passer både for brukere som har multidosepakket medisiner fra apoteket og brukere som ikke har dette.

Denne støtten passer på at rett medisin tas til rett tid uten at du trenger besøk av hjemmesykepleien. Det gis et signal når medisinen skal tas. Dersom medisinen ikke tas, vil det gå en melding til dine pårørende eller til hjemmesykepleien. De vil igjen ta kontakt med deg.

Her er 3 eksempler på medisineringstøtte:
 

 

 

 

 

 

Etter planen, vil denne tjenesten være tilgjengelig i Kragerø kommune høsten 2020.