VELFERDSTEKNOLOGI - SMARTE LØSNINGER FOR ET GODT OG SELVSTENDIG LIV

Kragerø kommune tilbyr ulike tjenester innenfor trygghetsteknologien. Eksempler på dette kan være trygghet i eget hjem, trygghet ute og lokaliseringsteknologi. Målet er å skape trygghet der du er til enhver tid.

Hva er egentIig velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er navnet vi bruker på teknologi som skal gjøre det enklere og tryggere for oss å klare oss selve i hverdagen, tross i sykdom eller andre fysiske eller psykiske utfordringer. Velferdsteknologi er ett av mange tilbud som helse- og omsorgstjenesten i kommunen gir til innbyggere i alle aldersgrupper.

Målet med å ta i bruk velferdsteknologi er at du skal kjenne deg trygg, klare deg selv og bo lengre hjemme.

Hva kan du søke om ?

  • Trygghetsalarm tilknyttet responssenter. Evt. "safemate watch two" med fallsensor viss det er fare for fall
  • Trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi, til deg som har begynnende kognitiv svikt/ demens sykdom. Du kan utløse alarmen selv, eller alarmen kan gå når du beveger deg ut av ett forhåndsdefinert område
  • Elektronisk medisindispenser som gir beskjed når du skal ta medisinen din og sender varsel til hjemmesykepleien om du har glemt å ta den. Du kan få den i enkel eller avansert utgave.
  • Digitalt tilsyn iform av "RoomMate". Dette er en sensor som gir visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarm. RoomMate er en såkalt passiv varslingsenhet, som leser rommet til innbyggeren og kan varsle om den hendelsen en ønsker. Dette gjøres utifra individuelle behov og innstillinger.

Priser for velferdsteknologi

Prisen for trygghetsteknologi baserer seg på selvkostprinsippet. Prisene tar utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp.

Søknad

Det må påberegnes noe saksbehandlingstid.

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med sentralbordet i omsorg.
Åpningstider:
Mandag-Fredag 09:00-14:00
Tlf: 35 98 50 00 e-post: Tjenestekontoret@kragero.kommune.no

Produktene du kan søke om

Careium CareMobile er en trygghetstelefon og trygghetsalarm som kun bruker IP/GSM - trygghetsalarm i hjemmet

Safemate Watch two – Sensio Shop - trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi

Karie | Dignio - medisindispenser - enkel utgave

Hjemmeside (evondos.no) - medisindispenser - avansert utgave

Tilbakemelding