Legevakt

Kragerø legevakt skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom hos personer som oppholder seg i kommunen, som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til du kan ta kontakt med din fastlege neste virkedag.

Legevakten er bemannet hele døgnet og nås på 116 117. Det er gratis å ringe dit.

​Ved ulykker og alvorlige hendelser der du eller en du ringer på vegne av, trenger akutt helsehjelp, skal du ringe medisinsk nødhjelp 113.

Ved følgende tilstander vil det være hensiktsmessig å kontakte legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Når du bruker tjenester fra legevakt må du betale en egenandel.

Legevaktens telefon er bemannet med sykepleier hele døgnet. Vi ber om at du ringer legevakten for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp.  Ofte kan gode råd på telefon være nok slik at du slipper å reise til legevakten unødig. Når du henvender deg til legevakten, vil en sykepleier vurdere om du trenger nærmere undersøkelse hos lege, vurdere hastegrad og sette opp en timeavtale hos vakthavende lege. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Hvis du trenger hjelp på dagtid skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring. Dersom det er mange henvendelser, må det påregnes noe ventetid før du får time hos lege.

På dagtid skal du henvende deg til fastlegen eller til et av kommunens legekontorer dersom du trenger helsehjelp. Legevakten har tilstedevakt av lege mandag-fredag kl. 16.00-08.00, og på lørdag/søndag/helligdager er døgnkontinuerlig. Legevaktslegen kan imidlertid oppholde seg andre steder enn i legevaktens lokaler dersom det er behov for det i form av sykebesøk, bistand ved røde turer til ambulanseutrykning eller tilsvarende.

Dersom du ønsker å klage på legevakten, kan du klage direkte til legevakten for å få rettet opp i forholdet. Dersom forholdet ikke rettes opp, kan du klage til kommunen eller til Statsforvalteren.

Medisinsk nødhjelp 113

Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme

Ved å ringe 113 kommer du i kontakt med medisinsk nødtelefon ved AMK Vestfold Telemark som vurderer hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette, inkludert ambulanseutrykning og kontakt med lege. Det er en ambulansestasjon i Kragerø som dekker behovet for ambulanse i kommunen.

Kartpunkt

Tilbakemelding