Legevakt

Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til du kan ta kontakt med din fastlege neste virkedag.

Legevaktens tlf. nr: 116 117.

Ved livstruende skade eller sykdom: ring 113.

 

Legevaktens telefon er bemannet med sykepleier hele døgnet, men på dagtid skal henvendelser i første rekke rettes til din fastlege. Når du henvender deg til legevakten, vil sykepleier vurdere om det skal settes opp en timeavtale hos vakthavende lege.

Dersom det er mange henvendelser, må det påregnes noe ventetid før du får time hos lege. Sykepleier vil i samråd med lege foreta en prioritering ift hastegrad.

Legevaktens åpningstider:

Mandag-fredag kl 16.00-08.00. Lørdag/søndag: kl 00-24.00

Kartpunkt