Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres.

Du leser mer på udir.no.

Hver dag velger fire av ti passasjerer å reise med lokalbussene uten billett i Vestfold og Telemark.

Vi strammer derfor ytterligere inn og vil gjennomføre flere kontroller i nær fremtid. Reisende som i forbindelse med kontroll ikke har gyldig billett ved påstigning, vil nå få gebyr. Det er derfor viktig å sørge for at alle elever som har rett på skoleskyss har med seg sitt skolekort på alle reiser til og fra skolen. For elever som ikke har rett på skoleskyss, men som tar bussen må alltid sørge for å ha gyldig billett før påstigning.

Gebyrsatser:

Voksne som er 18 år og eldre må betale 900 kroner, dersom de gjør opp på stedet. Hvis de utsetter betalingen, vil snikingen koste 1.100 kroner.

De som er 15-17 år må betale 900 kroner, uansett oppgjørsform.
Barn under 15 år som ikke har gyldig billett, kommer ikke til å få gebyr, men vekterne vil registrere personalia.

Barnets foresatte kommer deretter til å få et brev fra oss med informasjon om hendelsen.  

For å ikke få gebyr må foresatte og elever sørge for at den reisende alltid har gyldig billett/skolekortet med seg før påstigning.
Ha alltid billetten klar og sørg for å ha nok strøm på mobilen gjennom hele reisen om du har billetten på den.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål om skolekort. Har du andre spørsmål kontakt gjerne vårt kundesenter for kollektiv på telefon 33 30 01 00.

Vi oppfordrer til å følge det digitale skoletoget, og talen fra Minnestøtta ved Oda Tønnesland, Andrea Fluer Vikre, og Mayla Herfoss.
 

 

Til fredag representerer Andrea, Ludvik, og Alvine Kragerø skole (Kragerø kommune) i den nasjonale finalen i klassequizzen på nrk. De er en av fire skoler fra Vestfold og Telemark som deltar i finalen. 620 skoler har i år deltatt. 36 skoler gjenstår. Elevene våre er blant dem. Vi ønsker dem lykke til!

 Fra innspillingen mandag. F.V: Ludvik, Alvine, Andrea

2. trinn ved Kragerø skole vil neste uke, fra mandag 19.04.21-fredag 23.04, få opplæring i hjemmeskole.

De elever og foresatte dette gjelder har fått beskjed, alle andre elever møter på skolen som vanlig.

Skolestart er alltid spennende! De fleste tenker at det skjer i august, men det starter lenge før den tid. Overgang fra barnehage til skole starter tidlig på våren. Før korona`n så startet det allerede siste året i barnehagen med felles treff for alle skolestartere i Studsdalen. Da samlet alle barna fra de ulike barnehagene seg der ukentlig, for organiserte og frie aktiviteter som en del av det å blir kjent på tvers av barnehagene. Dette var et svært godt tiltak for å gjøre barna kjent med flere og et viktig bidrag til å trygge dem i overgangen til skole.

På grunn av smittevernregler har dette ikke latt seg gjøre de to siste vårene – og det er savnet.

Skolen har, som så mange andre blitt tvunget til å endre tanker og praksis for å jobbe mot de samme målene som før, men på en annen måte: trygge barn og foresatte i en særlig viktig overgangsfase.

 

Vi laget derfor en film fra livet på 1.trinn på Kragerø skole. Det ble en informasjonsfilm hvor elever og foresatte kunne få se det fysiske miljø, høre noen barn fortelle om hva de synes om skole og sfo, hva man gjør osv. Denne ble sendt til barnehagene – og ble selvsagt vist til nåværende 1.trinn som villige lot seg filme for å vise hvordan livet på 1.trinn er. De hadde stor forståelse for at det kunne være skummelt å skulle begynne på skolen uten å vite hvordan det så ut. 

På tross av korona og restriksjoner er vi takknemlige for at vi har klart å gjennomføre både foreldremøte og innskriving.  
Det er tidkrevende, men vi tenker at all informasjon som kan komme ut til nye barn og foresatte er så utrolig viktig i denne overgangen. Vi ønsker å legge et best mulig grunnlag for at en god skolestart. 

 

Innskrivingen ble gjennomført ved at 2-4 barn fra samme barnehage kom med foresatte.  
Nåværende 1.trinn måtte igjen til «pærs» da de måtte på uteskole for å lage plass og rom til «0.klasse» som de kalles. 
De fremtidige elevene fikk komme inn i et klasserom, sitte ved en pult, fortelle, spør og ta i mot informasjon. 
Deretter var det å få en oversikt over garderober, hvor doen er og ikke minst en tur på SFO. 

Som takk for bidrag til å trygge neste års 1.trinn, fikk nåværende 1.trinn skryt og takk og en liten is som takk for jobben De gleder seg til å bli kjent med 0.klasse – og lover å ta godt i mot dem.  
Det er en stor gjeng, så her er det som dere ser mange som kan ta godt være på dem:  

Vi håper kommunen holder seg på gult nivå, og at vi kan ønske barnehagene velkomne på mer tilvenningsbesøk til skolene – om enn stort sett hver for seg. Men, bedre enn ingenting! 

Velkommen til alle dere 38 elever som skal begynne på 1.trinn neste skoleår – vi gleder oss til å bli kjent med dere :)

Mvh  
Bente og Ida