Velkommen til åtte spennende dager for skolestarterne ved Kragerø skole. Dette tilbudet et samarbeid mellom barnehagene og SFO.

Det nærmer seg ferie. I den anledning ønsker vi å minne om at SFO starter opp igjen etter ferien mandag 3.august (for barn med 11.mnd plass på SFO, samt våre nye 1.klassinger).

Vi planlegger nå for nytt skoleår, og i den forbindelse vil enkelte klasser bytte rom. I disse Korona-tider vil dette få konsekvenser for elevenes ankomst- sted, og oppstillingsplass ved skolestart.

Av smittevernhensyn, og av praktiske årsaker er bytte av klasserom foretatt i dag. Endringene gjelder fra førstkommende mandag,

 

Ankomst skolen

Oppstilling

Klasserom

1.trinn

Ingen endring

Ingen endring

Bygg c, plan 4

2.trinn

Ingen endring

 

 

3.trinn

Skolebakken

Oppstillingsplass ved sjøsiden nedenfor skuret

Bygg c, plan 4
Rom 414,416

4.trinn

Skolebakken

Oppstillingsplass ved sjøsiden nedenfor skuret

Bygg c. plan 1
Rom 117,118

5.trinn

Ingen endring

 

 

6.trinn

Lille skolebakken

Mellom bygg a og b, ved inngangen til kontoret.

Bygg B,
Rom 359, 360

7.trinn

Lille skolebakken

Bygg b, mot Theilerbingen

Bygg B,
Rom 363, 364

8.trinn-10.trinn

Ingen endring

 

 

 

Når det gjelder hente/- bringe tidspunkt i SFO-tid vil vi følge lik praksis som tidligere, men merk nye oppstillingsplasser.

Elevene er informert, og ansatte er klare til å ta dem imot på de nye oppstillingsplassene mandag morgen!

Vi gleder oss til nye klasserom og nytt skoleår,

Hilsen alle oss på Kragerø skole

Elevrådet, og alle ansatte på Kragerø skole ønsker dere en riktig fin 17.mai-feiring.

 

Se årets historiske taler.
Kl. 08.00: Tale ved Minnestøtta av Philip Heng.
Kl. 10.30: Barnas tale, Oda Bjørnsen og Anker Langlo.
https://www.visittelemark.no/kragero/hva-skjer/17-mai-i-kragero-p5403513

 Nb! Bildet er tatt før smittevernreglene om 1 m avstand.

 

Elevene på alle skolens trinn kommer tilbake denne uken.
Elevene fra 1-4 trinn skal tilbake til sine opprinnelige klasserom.
SFO -hovedrommene er fortsatt stengt. SFO drives med utgangspunkt i klassene, 1A, 1B, osv, med egne ansatte.

Mat

Det vil ikke bli servert mat på skolen eller på SFO. Elevene må ha med niste og drikkeflaske på skolen. Elever med SFO plass må derfor i tillegg ha med niste for måltidet i SFO tiden.

Klær

Det er viktig at elevene har med klær etter værforhold. Vi kommer til å være mye ute.

Levere/hente

Dette foregår på skolens uteområde.

 • Foresatte kan levere elevene i SFO-tiden, på anvist oppstillingsområde (nye fra uke 20) for klassen.
  • 06.45 / 07.15 / 07.30
 • Foresatte kan levere elevene ved skolestart, på anvist oppstillingsområde (ny fra uke 20) for klassen.
  • 08.15           
 • Foresatte kan hente elvene ved skoleslutt, på anvist oppstillingsområde (ny fra uke 20) for klassen.
  • 12.00 mandag, onsdag, fredag
  • 14.00 tirsdag og torsdag
 • Foresatte kan hente elevene i SFO tiden, på anvist oppstillingsområde (fra uke 20) for klassen.
  • 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30

Foresatte trenger ikke å gi SFO beskjed om levere/hente-tidspunkt.

Pga 24 timers undervisningstimer vil elever med SFO plass på 4. trinn, kunne på SFO etter skoledagens slutt. Det gjelder også elever på 5.-7. trinn med SFO plass.

Aktiviteter

I praksis vil denne organiseringen av SFO bety et tettere samarbeid med lærerne og assistene på skolen. SFO ansatte vil derfor bedre kunne tilpasse tilbudet ut ifra hva som skjer i skolen. Har man vært på en lang tur i skoletiden, kan man ta hensyn til dette ved valg av dagens SFO-aktiviteter.

Vi har laget et eget hefte med forslag til aktiviteter i SFO. Det vil ikke bli laget egne månedsplaner i mai/juni.

Ferie

Vi kommer etter hvert tilbake til hvordan vi organiserer gruppene for de som har plass i skolens ferie. (slutten av juni og første delen av august).

Vi har planlagt for og trygge at denne organiseringen av skolen/SFO er riktig i forhold til å redusere smittespredning, i og i henhold til veileder om smittevern.

Det er viktig at alle bidrar!

Hvis dere lurer på noe, tak kontakt med:
avdelingsleder på 1.-4. trinn, Ida -92426366
rektor, Marianne- 92200696