Høsten 2019 ønsker vi å starte opp en friluftsgruppe for ungdom i
aldersgruppen 12- 16 år i samarbeid med Kragerø Skole.
Vi søker frivillige voksenpersoner som vil være med på å drifte tilbudet sammen
med ungdommene. Disse vil få gratis turlederkurs og instruktørkurs innenfor et
variert spekter av friluftsaktiviteter, f.eks kajakk, klatring, vinterfriluftsliv,
førstehjelp etc. Det er ønskelig å arrangere månedlige turer og aktiviteter på
kveldstid.
Møt opp på Kragerø skole 16.oktober kl 1800 i store amfi for å høre
mer om hvordan du kan bidra! Denne kvelden inviterer vi også ungdommer
som ønsker å være med på tilbudet, til en idèmyldring om aktiviteter de ønsker
seg! Kanskje har noen av disse også lyst til å være med som ungdomsledere!

 

Mandag: Bruker fasilitetene på skolen vår. Bingen, gymsal, amfi etc.
Fiskepinner med ris og salat!

       

Tirsdag: Kino, Kaptein Sabeltann og den magiske diamanten
               Spagetti og kjøttdeig!

 

Onsdag: Bading og baking!

 

Torsdag: Friidrett på Stadion
                 Grilling av pølser!

 

 

Fredag: Lille dyreparken med Taxi
              Vi har med niste fra SFO

 

 

Kragerø kommune inviterer i samarbeid med Voksne for Barn og Telemark Fylkeskommune til: Kurs i bruk av Psykologisk førstehjelp - for foreldre.

Påmelding her

Fredag 6. september danset over 400.000 elever i hele Norge BlimE-dansen. Målet for BlimE-dansen er å fremme vennskap, omsorg og å bygge samhold på skolene. På Kragerø skole gjorde vi denne dagen til en ordentlig «vennskapsdag», og hadde et hyggelig arrangement ute i skolegården i siste time.

Rektor ønsket velkommen, og ga ordet til leder og nestleder i elevrådet på barneskolen som holdt en appell om vennskap.  Dette er et tema som elevrådene har hatt mye fokus på det siste året, og som vil bli jobbet videre med i klassene på skolen. Vi hadde flotte sang – og danseinnslag fra elever på ungdomsskolen, før Skolehagen ble offisielt åpnet av hovedutvalgsleder Håkon Ljosland. Alle elevene danset BlimE-dansen med stort engasjement. Dagen ble avsluttet med servering av «vennskapsvafler» til elevene, samt utdeling av vennskapsballonger til 1. klassingene.

  

Aktiv skolegård er et tiltak vi har på Kragerø skole for å fremme trivsel og gi elevene konstruktive aktiviteter å holde på med i friminuttene. Det er godt dokumentert at aktive friminutter gir mindre mobbing og bedre læringsmiljø.

Vi har samlet masse aktivitetsutstyr i en utstyrsbu i skolegården og elevene kan låne utstyr herfra i alle friminuttene. Før skolestart ble det kjøpt inn nye rollerblades, skateboard, fotballer, basketballer, bordtennisutstyr, hoppetau og mye mer. FAU er en stor bidragsyter og støtter tiltaket økonomisk, slik at vi kan fornye utstyret jevnlig.

Nytt av året er også at vi nå får faste elever til å stå i bua og betjene utlån på mellomtrinnet. Det er tolv 6. og 7. klassinger som har fått jobb i bua og som vil være utlånssjefer i friminuttene. Etter nyttår får nye elever mulighet til å «søke» på jobben.

  

I perioden 3.-27 september vil skolen gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for elever på 5., 8.og 9.trinn.

Eksakt dato for gjennomføringen i de ulike ferdighetene, fag og klasse vil komme frem av klassens arbeidsplan.

 

Om nasjonale prøver:

 

Nasjonale prøver er:

 Elektroniske prøver i lesing, rekning og engelsk

Desse prøvene gir resultat om elevar på individ-, gruppe- og skolenivå. Resultata gir òg informasjon til lokale og nasjonale myndigheiter.

 

Korleis skal nasjonale prøver brukast?

Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring.

Kommunar og skolar skal bruke resultata som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa.

Forskarar kan søkje om å få utlevert resultat frå nasjonale prøver til bruk i forsking.

Prøvene og resultata gir informasjon om enkeltelevar, grupper, trinn og skolar, som lærarar og skoleleiarar trenger for å utvikle skolen vidare.

Udir.no

 

Vil du vite mer?

 

 

 

Som et ledd i Kragerø skole sitt forebyggende arbeid mot mobbing ble alle elvene fra 5.-10.trinn møtt med forestillingen: «Lær å mobbe»! første skoledag.