Blide fjerdeklassinger fikk æren av å åpne Kragerø skoles nye uteområde.
Elevrådsrepresentantene klippet båndet.
Endelig er ønskene oppfylt.
Fuglehusker, klatrestativ og sklie er på plass.

Området ble offisielt åpnet av elevrådsrepresentantene i 4ab: Victor M. Thorsen Weisser og Lilja Einertsen Solum
Vi hadde det kjempegøy!
Vi synes det nye området var kjempebra.
Det var gøy med nye ting.

Nasjonale prøver er:

  • elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk.

Disse prøvene gir resultat om elever på individ-, gruppe- og skolenivå. Resultata gir òg informasjon til lokale og nasjonale myndigheter. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Nasjonale prøver for 5., 8. og 9. trinn gjennomføres i 2021 fra 6. september til 1. oktober.

Datoer for gjennomføring av prøvene i de enkelte fag i den enkelte klasse fremkommer av klassens arbeidsplan, og/ eller på skolens aktivitetskalender (skolens hjemmeside).

 

Les mer:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Det er flere av våre elever som bruker elektriske kjøretøy til skolen.
Vi oppfordrer alle som bruker elektriske kjøretøy til å bruke hjelm, samt å lese vedlagt brev fra politiet.
Vi oppfordrer alle foresatte som har barn med slike kjøretøy til å ta en prat med sine barn om trafikksikkerhet, særlig da av hensyn til de små og myke trafikantene.
Vi forventer at elever som bruker elektriske kjøretøy til skolen triller kjøretøyet opp/ned skolebakken og krysser gangfeltet før kjøretøyet tas i bruk.
Dette av hensyn til medtrafikanter.

Brev fra politiet (PDF, 116 kB)

El-moped og el-sparkesykler (PDF, 93 kB)

Oppstart for barnehage i SFO er 2.august.

SFO åpner opp igjen etter ferien mandag 2.august.

Skolen starter opp igjen mandag 16.august kl. 08.15.

  1. klasse starter kl. 08.45.

«Vi takker for samarbeidet dette skoleåret og ønsker dere alle en riktig god sommer!»

Hilsen alle oss på Kragerø skole

Muntlig eksamen for elever er avlyst. Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres.

Du leser mer på udir.no.

Hver dag velger fire av ti passasjerer å reise med lokalbussene uten billett i Vestfold og Telemark.

Vi strammer derfor ytterligere inn og vil gjennomføre flere kontroller i nær fremtid. Reisende som i forbindelse med kontroll ikke har gyldig billett ved påstigning, vil nå få gebyr. Det er derfor viktig å sørge for at alle elever som har rett på skoleskyss har med seg sitt skolekort på alle reiser til og fra skolen. For elever som ikke har rett på skoleskyss, men som tar bussen må alltid sørge for å ha gyldig billett før påstigning.

Gebyrsatser:

Voksne som er 18 år og eldre må betale 900 kroner, dersom de gjør opp på stedet. Hvis de utsetter betalingen, vil snikingen koste 1.100 kroner.

De som er 15-17 år må betale 900 kroner, uansett oppgjørsform.
Barn under 15 år som ikke har gyldig billett, kommer ikke til å få gebyr, men vekterne vil registrere personalia.

Barnets foresatte kommer deretter til å få et brev fra oss med informasjon om hendelsen.  

For å ikke få gebyr må foresatte og elever sørge for at den reisende alltid har gyldig billett/skolekortet med seg før påstigning.
Ha alltid billetten klar og sørg for å ha nok strøm på mobilen gjennom hele reisen om du har billetten på den.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål om skolekort. Har du andre spørsmål kontakt gjerne vårt kundesenter for kollektiv på telefon 33 30 01 00.

Vi oppfordrer til å følge det digitale skoletoget, og talen fra Minnestøtta ved Oda Tønnesland, Andrea Fluer Vikre, og Mayla Herfoss.