Elevene som skal gå i barnetoget møter på Kragerø skole på anvist plass kl. 09.45. Se oppslag i skolebakken.
Flaggbærere og fanebærere på 7.trinn møter kl. 09.00.
Flaggbærere på 9.trinn møter kl. 09.30.
Vi ønsker dere alle en riktig fin 17.mai!

Hilsen oss på Kragerø skole

Program for dagen ligger vedlagt.

Marsjrekkefølge barnetoget 2022 - 11. mai (PDF, 2 MB)
Program 17. mai 2022 - 11. mai (PDF, 71 kB)

Gratulerer med flott innsats og 2. plass.

 

1.plass beste presentasjon – Alt i ett EB
1.plass beste reklamefilm – Malo’o EB
3.plass beste markedsføring – Studio orden EB

 

 

Elevene skal i neste uke delta på praksiskurs på Kragerø videregående skole. I UTV timene på skolen har vi snakket om de ulike utdanningsprogrammene, og brukt nettsiden vilbli.no.

Praksiskursene organiseres fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Alle har nå fått tildelt plass på ett av to ønsker. Eleven har fått utdelt program for dagene og skal selv sørge for å komme til oppsatt tid på Kragerø videregående skole. Det er viktig å lese programmet nøye for å ta med nødvendig utstyr.

Dere kan også finne program for praksiskursdagen på denne lenken:

https://www.vtfk.no/skoler/kragero-vgs/aktuelt/praksiskurs-for-9.-trinn/

Ekstra beskjed til de som skal på idrett:

«Fint om at elevene som skal på idrett,  får beskjed at de kan velge trening på Family, håndball i hallen eller stadion med fotball i første økt. Kommer de ikke lett til Løkka eller Stadion, møter de på skolen for transport!»

Vi håper på fine og lærerike dager for elevene. Målet er at disse dagene skal hjelpe elevene i å ta et utdanningsvalg på videregående skole.

Med vennlig hilsen

Thale Rugtveit
Rådgiver

Regjeringen opphever påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at barn, elever og ansatte kan gå tilbake til en mer normal skolehverdag.