Regjeringen har besluttet å nedjusterer smittevernnivået fra rødt til gult nivå på u.trinnet og videregående skoler.

Kommuner med høyt smittepress, bes vurdere å beholde rødt nivå. Kragerø kommune har ikke behov for å opprettholde drift på rødt nivå, basert på de smittetall som pr. nå foreligger.

Det er besluttet at vi står i dagens organisering ut denne uken.

Kragerø skole endrer tilbake til gult nivå på mellom, - og u.trinnet fra førstkommende mandag, 25. januar.

Har dere spørsmål knyttet til endring av smittevernnivå,  så er det bare å ta kontakt med oss her på skolen!

Smittevernplan Kragerø skole gul (PDF, 2 MB)

VEDRØRENDE ENDRING AV SKOLERUTA 20/21

Det er i dag vedtatt en endring i skoleruta. Skoledagene 21. og 22. desember flyttes til vårsemesteret 2021. Endringen gjelder for alle de kommunale grunnskolene og voksenopplæringen. Begrunnelse for vedtaket er å forebygge smitte ved å begrense kontakt mellom elever og de ansatte i perioden opp mot jul.

Det er ferie for alle barn i våre skoler etter fredag 18. desember.

Det er kun elever med ferieplass i SFO som vil få anledning til å benytte seg av SFO 21. og 22. desember. Vi oppfordrer alle foresatte til å vurdere om det strengt tatt er nødvendig å benytte seg av dette tilbudet. Foresatte bes melde ifra til skolen innen kl. 12 fredag 18. desember, dersom de ønsker å benytte seg av tilbudet disse to dagene.

Vi minner om at skolen starter opp som vanlig tirsdag 5. januar (det er planleggingsdag for skole og SFO mandag 4. januar).

Ansatte og foresatte informeres via SMS og kommunens hjemmeside.

Med ønske om en god jul og godt nytt år.

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 50.
For mer informasjon se her.

 

I dag ble det klart: Kragerø skole vant fylkesfinalen i kunnskapskonkurransen Klassequizen. Til våren møtes de i den nasjonale finalen som går over fem programmer på NRK, der de skal konkurrere mot de andre fylkesvinnerne.

I år har hele ca 620 skoler over hele landet deltatt i de innledende rundene som har gått på P1’s distriktssendinger på radio. I fylkesfinalen i dag vant Kragerø skole etter en svært spennende finale.

Det er fire elever som har representert Kragerø skole i klassequizen: Alvine Forberg, Andrea Fluer Vikre, Ludvig Nilsen og Ola Midtgaard Strand.

Rektor Marianne Stärk Gurrich er selvsagt svært stolt over elevene: «Det har vært kjempespennende å følge konkurransen, og vi er veldig stolte av elevene som imponerer med kunnskap og innsats. Det er andre gang Kragerø skole deltar i den nasjonale finalen på TV – så dette er moro!»

Kragerø kommune gratulerer vinnerne og skolen!

Det kalles herved inn til FAU- møte på Kragerø skole i uke 42.

FAU 1.-7. trinn
Dato:   tirsdag 13.10 kl.17.00-18.00
Sted:    Kragerø skole, store amfi

FAU: 8.-10.trinn
Dato:   onsdag 14.10. kl.18.00-19.30
Sted:    Kragerø skole, store amfi

Alle FAU- representantene møter. (Klassekontakter er vara til møtet).
Forfall må meldes FAU- leder i forkant av møtet.

Saksliste er sendt alle FAU- medlemmer  pr. ranselpost i dag, 02.10.20.
Oppmøtested er utenfor ballbingen ved svømmehallen. Dere vil bli hentet der.

Vi oppfordrer dere til å orientere dere i saksdokumentene som omhandler høringen om skolestruktur, i forkant av møtene. Følg vedlagt lenke:

https://www.kragero.kommune.no/aktuelt/horing-om-skolestruktur.17805.aspx

 

Med vennlig hilsen
Marianne Stærk Gurrich