Veronica Westhrin og Kjetil Valldal

Minner om lusekampanjen i uke 35. I helgen 3.-4. september bes foresatte om å gjøre en lusesjekk av sine barn i barnehage- og skolealder.

Les mer her

Nasjonale prøver 2022- Informasjon til foresatte til elever på 5., 8., og 9.trinn
Nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn gjennomføres i september. Nøyaktig dato og ferdighetene elevene skal ha nasjonale prøver i, vil fremkomme av elevenes arbeidsplan. Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdighet i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra nasjonale prøver skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.
Les mer: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

 

 

Vi har gleden av å ønske Jannecke S. Larsen velkommen som SFO- leder. Jannecke er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring som virksomhetsleder for barnehage.

  

Da er årets siste skoledag her. Det har vært et skoleår fortsatt preget av koronapandemien, men også et skoleår fylt med gode opplevelser og mye god læring.

Vi ser nå frem mot et nytt skoleår.

SFO åpner opp igjen etter ferien mandag 1.august. Dette gjelder for elever med ferieplass.

Oppstart for barnehage i SFO er mandag 8 august.

Ordinær SFO starter opp onsdag 17. august.

Skolen starter opp igjen onsdag 17.august til vanlig tid kl. 08.15.

1.klasse starter opp kl. 08.30.

«Vi takker for samarbeidet dette skoleåret og ønsker dere alle en riktig god sommer!»

På vegne av alle ansatte

Rektor