Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til nytt skoleår (PDF, 240 kB)

Organisering av skolehverdagen 1.-10.trinn
skolestart og skoleslutt)

1.-4 .trinn

Klokkeslett

Kommentar

1.t

08.15- 09.00

Elevene hentes på fast oppstillingsplass ute på skoletomta.

2.t

09.00-09.40

 

Friminutt (mat)

09.40- 10.00

 

Friminutt

10.00- 10.30

 

3.t

10.30- 11.15

 

4.t

11.15- 12.00

 

Friminutt

Elevene har friminutt fra kl.12.00-12.30

 

5.t

12.30-13.15

 

6.t

 13.15-14.00

 

Elevene på 1.-3.trinn slutter kl.12.00 mandag, onsdag, fredag.  Elevene på 1.-3.trinn slutter kl.14.00 tirsdag og torsdag.
Elevene på 4.trinn slutter kl.14.00 mandag tirsdag, onsdag, og torsdag.
Elevene på 1.-4.trinn slutter kl.12.00 på fredager.

 

5.-7 .trinn

Klokkeslett

Kommentar

1.time

08.15. - 09.00.

Elevene hentes på fast oppstillingsplass ute på skoletomta.

Friminutt

09.00. - 09.15.

 

2.time  

09.15. - 10.00.

 

3.time

10.00. - 10.30.

 

Friminutt  

10.30. - 11.00.

 

Spising,  

inspeksjon

11.00. - 11.15

 

3.t fortsetter med 15 min. oppgaver fra faget i 3.time, samme lærer

11.15. -11.30.

 

 

4.time.  

11.30. - 12.15.

 

5.time

12.15. - 13.00.

 

Friminutt

13.00. - 13.15.

 

6.time  

13.15 - 14.00.

 

Elevene på mellomtrinnet slutter kl.12.15 på fredager

 

8.-10.trinn

Klokkeslett

Kommentar

1.time

08.15. - 09.05

Elevene hentes på fast oppstillingsplass ute på skoletomta.

Forflytning

09.05-09.10

 

2.time  

09.10 – 09.55

 

3.time

10.00. - 10.45.

 

Friminutt, spising

10.45. - 11.00.

 

Friminutt, spising

11.00. - 11.30

 

4.time.  

11.30. - 12.15.

 

Forflytning

12.15. -12.20

 

5.time

12.20. - 13.05.

 

Friminutt

13.05. - 13.15.

 

6.time  

13.15 - 14.00.

 

Kartpunkt

Tilbakemelding