Velkommen til nytt skoleår 2020/2021!

Det blir en annerledes start på skoleåret i år enn det vi tradisjonelt er vant med.

Korona-pandemien er fortsatt blant oss, og vi må fortsette å vise respekt og omsorg for hverandre.  Vi må vaske hender, holde avstand og elever og ansatte må være hjemme fra skolen dersom de er syke. Klemmer må vi dele med de hjemme, - så på skolen får vi heller være gode til å si ting til hverandre som kan varme på samme måte. Du kan lese mer om smittevern i vår smittevernplan.

Den ligger tilgjengelig som nyhetssak på vår hjemmeside.

Vi skal i år implementere K-20 (den nye lærerplanen) og endre praksis. I dette arbeidet vil vi bruke et planleggingsverktøy fra Utdanningsdirektoratet. Dette vil sikre at vi endrer praksis i tråd med de forventninger, nasjonale føringer, og lovverk som nå trer i kraft. Vi ser frem mot dette arbeidet og håper at dette vil gjøre oss til en enda bedre skole for ditt barn.

Elevenes plan deles nå via Google disc. Planen kan hentes frem uavhengig av hvor du er i verden så lenge du har tilgang til nett og telefon/ pc. Elevene vil kunne få med seg sin Chromebook hjem. Vi ber dere snakke med deres barn om viktigheten av å ta godt vare på denne.

SFO er en viktig del av skolehverdagen for de yngste elevene våre. Vi ønsker å se skole og SFO tilbudet under ett, og jobbe for at disse sammen vil være et godt heldagstilbud for elevene våre. Informasjon om SFO finner du på vår hjemmeside.

Nytt av året er også innføring av VISMA- skole-appen for dere foresatte. Her vil dere kunne sende, og motta informasjon til og fra skolen. Fravær skal varsles i denne.

Det er derfor viktig at du som foresatt gjør følgende forberedelser frem til skolestart mandag:

  1. Last ned VISMA – APP- en for foresatte (informasjon om hvordan du gjør dette finner du på hjemmesiden vår.
  2. Det er også viktig at du logger deg inn i VISMA flyt skole, sjekker at kontaktinformasjonen din er korrekt og at nødvendige samtykker er gitt.
  3. Smittevern.

Snakk med barnet ditt om viktigheten av smittevern.

Repeter håndvaskrutiner.

Generelle retningslinjer SKOLESKYSS OG SMITTEVERN_v3_12.08.2 (PDF, 151 kB)

Smittevernplan Kragerø skole (PDF, 2 MB)

 

Første skoledag mandag 17.08 vil 

2-7.trinn starte opp kl.08.15,

8.-10. trinn kl. 08.15,

og 1.klasse kl.09.00.

 Fra og med tirsdag vil alle elevene starte opp fra kl.08.15 hver morgen.

Elevene møter på anviste oppstillingsplasser.  

Skoledagen for 1.-3 trinn er ferdige kl.12.00,

4.-10.trinn er ferdige på skolen kl.14.00.

Vi gleder oss det nye skoleåret, til godt samarbeid med dere, og veldig til å se alle elevene våre igjen. En spesiell varm velkomst til de nye 1.-og 8.klassingene våre!

Hilsen ledelsen og ansatte på Kragerø skole

Adresse

  • Send mail
  • 35 98 54 00
  • Man - fre kl. 08:00 - 15:00

Kartpunkt