Skyss

Skysskort:
Elektroniske skolekort (reisebevis) ble delvis innført i grunnskolen fra høsten 2012 og erstatter de tidligere papirkortene.

Lovisenberg:
Elever med skyssrett på Lovisenberg blir hentet av Kragerø taxi.
Ruten tar opp elever fra 07:35 - 07:45, ankommer skolen ca. 07:55.
Elevene hentes på skolen 5 minutter etter skoleslutt ved merkede busslommer langs Biørneveien, maxitaxi venter ca. 5 min. før den kjører.
SFO-personalet vil ha tilsyn ved busslommene.

Buss:
Morgen:

Buss kjører inn ved skinnbua, tar opp elever i krysset ved Solåsen 07:45, Sjåen 07:50, Nordre Kalstadvei 07:55 kjører så til skolen.
Ettermiddag:
Buss stopper/kjører fra skolen 12:15, ruten går ut innfartsvei, Kalstadsletta og Skinnbua.
Rutegående buss kjører forbi skolen 14:15 med retning rutestasjon-Helle-Fossing. For å benytte denne må hånden rekkes ut / varsle om stop.

Elever uten rett til skoleskyss har muligheten til å kjøpe periodekort på bussen,

dette koster 300,- pr. mnd. og kan benyttes hele døgnet i Telemark.

Aktuelle skysslenker:
Vestfold og Telemark fylkeskommune, info om skoleskyss

Ruteplanlegger/tider Farte.no
Kragerø fjordbåtselskap IKS 
Kommunens vedtak om farlig skolevei
Tlf. Kragerø taxi 35 98 12 40
Tlf. Drangedal Bilruter 35 99 81 00
Tlf. Skyssansvarlig Kragerø skole, Berit Mostad, 35985481