• 100 år siden folkemordet i Armenia

  100 år siden folkemordet i Armenia Fredag 24. april markeres det at det er 100 år siden folkemordet i Armenia fant sted. I den anledning er det plantet forglemmegei, tent lys og lagt ned blomster ved minnesmerket over Bodil Biørn utenfor Kragerø rådhus.

  (24.04.2015) [Les mer her]
 • Rapport etter verkstedseminaret om Kirketomta

  Etter gjennomføringen av verkstedseminaret om Kirketomta og kirkeområdet den 23. mars har Mareld Landskapsarkitekter laget en rapport der synspunkter og innspill fra møtet er innarbeidet.

  (24.04.2015) [Les mer her]
 • Har menneskene sjel? Foredrag av Trond Berg Eriksen

  Har menneskene sjel? Foredrag av Trond Berg Eriksen Med utgangspunkt i Theodor Kittelses "Har dyrene sjæl?" vil Trond Berg Eriksen gjennomføre noen streiftog i de oppfatningene av mennesket som et særlig bevisst og fornuftig vesen som er en gjenganger i europeisk idéhistorie. Foredraget er på biblioteket torsdag 23. april kl. 18.30.

  (21.04.2015) [Les mer her]
Bottom image