Næringstomter

Kragerø kommune har flere attraktive næringsområder og gjennom www.arealguiden.no får man rasket en oversikt over ledige byggeklare (offentlige og private) næringstomter i kommunen.

For ytterligere informasjon ta kontakt med: 

Næringssjef

Geir Lia
Mob 993 66 166
E-post geir.h.lia@kragero.kommune.no

Tilbakemelding