9.10.2020 kl 11.00

Kokevarsel innført 8.10.2020 oppheves! Vannet er trygt å bruke som normalt.

Det er foretatt nye analyser på drikkevannet, disse viser ingen tegn til forurensning.

Det er sannsynlig at den første drikkevannsprøven som ga for høye grenseverdier var en feil i analysen, dette ga en "falskt positivt" resultat.

 

 

 

Det er rutinemessig innført kokevarsel i områdene vist i kartet under som følge av funn av forhøyede grenseverdier i drikkevannsprøver tatt 7.10.2020.

Det anbefales å koke alt vann som skal brukes til drikke og matlaging inntil drikkevannet friskmeldes.

Det er tatt nye drikkevannsprøver som er levert til laboratorium for analyse, det antas at analysesvar vil foreligge på ettermiddagen 9.10.2020.

 

Ny varsling vil bli sendt nå drikkevannet er friskmeldt.

 

 

Utsendt varsling:

"Kragerø kommune melder om at drikkevannet i områdene Kalstad, sentrum og skjærgården kan være forurenset.

Rutinemessige vannprøver har vist forhøyede grenseverdier, det anbefales å koke alt vann som skal brukes til drikke og matlaging.

Ny melding vil komme når vannet er trygt å bruke som normalt.

Informasjon vil fortløpende bli oppdatert på kommunens hjemmesider."

 

 

Berørt område:

 

Utbedring av vannlekkasje i Fossingveien

Tirsdag 29. september fra kl. 10:00 - 12:00

Mandag 14. til fredag 19. September - Kil - Sannidal

Kokevarsel for Bekkedalen, Øvre del

Onsdag 9. september ca. klokken 12:00 - 12:30

OPPDATERT INFORMASJON: Kokevarsel opphevet 04.09.2020.

Informasjon om faste vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune.