Strømstans onsdag 5/12

Vannlekkasje reparert.

Varierende vanntrykk uke 47 ifbm. rehabilitering av vann og avløp

Vedlikeholdsarbeid onsdag 14.11.18

Test av gammel vannledning mot Lovisenberg og Langtangen, torsdag 08/11.

Varierende vanntrykk på Vestheia 31.10.2018

Driftsproblemer Grøtvann natt til tirsdag 16.10.2018.

Vannstans på Sjåen tirsdag 16. oktober.