Vannstans Stølefjorden og Haslumkilen tirsdag 19.02 og onsdag 20.02.

Lavt vanntrykk Solåsen

Informasjon vedrørende VA rehabilitering

Torsdag 24. januar 2019

Informasjon om vannmåleravlesning i Kragerø kommune

Strømstans onsdag 5/12

Vannlekkasje reparert.

Varierende vanntrykk uke 47 ifbm. rehabilitering av vann og avløp