Torsdag 16.01.2020 - Kl. 10:00 - 13:00

Øya, Kragerø og Måneliheia, Helle

Kokkevarselet oppheves for alle områder.

Tirsdag 5. november kl. 10

Kokevarsel på grunn av utbedring av vannlekkasje og trykkløst ledningsnett

Vannavstenging onsdag 23.10.2019