Kokevarsel innført 01.07-20 kl 0100 oppheves.

Vannprøvene viser ingen tegn til forurensing og situasjonen er normalisert.

Kommunen jobber fortsatt sammen med leverandør av befolkningsvarslingstjenesten med å avdekke feilen som gjorde at mange ikke har fått varsel om koking av vann på SMS. 

 

Kommunen minner om at forbudet mot vanning med slange spreder ol. fortsatt er gjeldene i hele Kragerø kommune, hele døgnet.

Kragerø kommune har fått ny leverandør og nytt system for hendelsesvarsling via telefon og SMS. Utsendelsen i natt ble sendt ut iht prosedyre, men en feil hos leverandør knyttet til henting av kontaktinformasjon har ført til at flere ikke har blitt varslet. Kommunen hadde ingen mulighet til å oppdaget dette før vi ble varslet om at flere ikke hadde mottatt meldingen i dag. Leverandøren jobber med å løse dette problemet og det vil bli sendt ut oppdatert informasjon når feilen er rettet.

Utsendt kokevarsel gjelder til vannprøvene er analysert og det er sendt ut nytt varsel!

Kokevarsel gjelder innenfor det skraverte området.

Oppdatering vannlekkasje klokken 23:55:

I forbindelse med vannlekkasjen vi har hatt i kveld er det kjørt ut vanntanker på følgende steder:

 

 

Onsdag 24.6.20 og Torsdag 25.6.20 - Storkollveien og Rørviklia

Informasjon om faste vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune.

Torsdag 11. juni - Skriverheia og Biørnsborgbakken