Uke 14- 8-9. april

Uke 15 12-16. april

Klokkeslett 0800-1500

Vannlekkasje og dårlig vanntrykk - Oppdatering tirsdag 30. mars

Torsdag 17.12.2020 Klokka 09:00 - 1500

Det pågår fortiden en omfattende ombygging av hovedvannforsyningen fra Mian mot sentrum. Arbeidet omfatter utbedringer og ombygging på utjevningsbasseng, etablering av bypassledning og rehabilitering av ledningsnett. Arbeidet er viktig for å sikre en trygg og stabil vannforsyning også i fremtiden.