Torsdag 17.12.2020 Klokka 09:00 - 1500

Onsdag 2. desember Lona og Schønbergsvei

Det pågår fortiden en omfattende ombygging av hovedvannforsyningen fra Mian mot sentrum. Arbeidet omfatter utbedringer og ombygging på utjevningsbasseng, etablering av bypassledning og rehabilitering av ledningsnett. Arbeidet er viktig for å sikre en trygg og stabil vannforsyning også i fremtiden.

Torsdag 19. November klokka 08:00 - 15:00

Kragerø kommune melder om at kokevarsel innført etter utbedringsarbeid ved Mian oppheves.
Vannprøvene viser ingen tegn til forurensning.

 

Vannet stenges klokken 22 00 og vil i høytliggende områder bli helt borte frem til vannet settes på igjen klokken 07 00 tirsdag morgen. Sentrumsområdene og skjærgården vil oppleve redusert trykk i ledningsnettet fra stengetidspunkt til det åpnes. KOKEVARSEL INNFØRES I OMRÅDET MERKET I KARET, denne oppheves når vannprøvene er analysert og rene.

Det er kjørt ut vanndunker med drikkevann til høytliggende områder, disse er merket med rødt under.

Alle i høytliggende områder oppfordres til å tappe vann før stengingen til sanitærforbruk. 

 

 

 

Dersom det skulle forekomme brunt vann tirsdag må man ta ut silen på vannkranene og spyle godt ut.

9.10.2020 kl 11.00

Kokevarsel innført 8.10.2020 oppheves! Vannet er trygt å bruke som normalt.

Det er foretatt nye analyser på drikkevannet, disse viser ingen tegn til forurensning.

Det er sannsynlig at den første drikkevannsprøven som ga for høye grenseverdier var en feil i analysen, dette ga en "falskt positivt" resultat.

 

 

 

Det er rutinemessig innført kokevarsel i områdene vist i kartet under som følge av funn av forhøyede grenseverdier i drikkevannsprøver tatt 7.10.2020.

Det anbefales å koke alt vann som skal brukes til drikke og matlaging inntil drikkevannet friskmeldes.

Det er tatt nye drikkevannsprøver som er levert til laboratorium for analyse, det antas at analysesvar vil foreligge på ettermiddagen 9.10.2020.

 

Ny varsling vil bli sendt nå drikkevannet er friskmeldt.

 

 

Utsendt varsling:

"Kragerø kommune melder om at drikkevannet i områdene Kalstad, sentrum og skjærgården kan være forurenset.

Rutinemessige vannprøver har vist forhøyede grenseverdier, det anbefales å koke alt vann som skal brukes til drikke og matlaging.

Ny melding vil komme når vannet er trygt å bruke som normalt.

Informasjon vil fortløpende bli oppdatert på kommunens hjemmesider."

 

 

Berørt område:

 

Tirsdag 29. september fra kl. 10:00 - 12:00

OPPDATERT INFORMASJON: Kokevarsel opphevet 04.09.2020.

Informasjon om faste vanningsrestriksjoner i Kragerø kommune.