Servicevarsling (SMS) til innbyggere

Får du ikke varsling? Sjekk din oppføring ved å følge denne linken: https://resident.everbridge.eu/index?o=rddddkI4V
Du kan få varsling på flere lokasjoner innenfor Kragerø kommune for eksempel på hytta eller arbeidsstedet.

For å kunne varsle og yte god service til innbyggerne er det viktig for oss å få din kontaktinformasjon, dette kan være både telefonnummer og mail. Gå inn på linken over og sjekk din oppføring, det er lurt om alle voksne i husholdningen gjør dette.

 

Kragerø kommune benytter et system for varsling av feil på vann og avløp. Virksomhet for vann, avløp og renovasjon(VAR) skal sørge for at du får varsling via telefon eller SMS ved uventet vannstans, andre uventede hendelser innen vann og avløp og kokevarsel av vann. Dersom beboere kan bli berørt av planlagt vedlikehold vil virksomhet for VAR også vurdere varsling av dette via UMS.

 

Systemet kan også brukes i andre situasjoner hvor der er aktuelt å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon for eksempel brann, evakuering mm.

Tilbakemelding