Vannlekkasje ved Kragerø videregående skole

Mandag 10.07.23

Oppdatering:

Kragerø kommune melder: Vannlekkasje ved Kragerø videregående skole er isolert og vannforsyningen er tilbake. Siden hovedledningene ikke har vært trykkløse er kokervarsel trukket tilbake.

I forbindelse med gravearbeider i Frydensborgveien ved Kragerø videregående skole har det oppstått en vannlekkasje. Vannet er nå stengt. Det jobbes nå med å vite omfang av skaden samt utbedring. Det ukjent ennå hvor lenge vannet vil være borte. Men dette vil oppdateres så fort det er kjent. 

Når vannet er tilbake opprettes det kokevarsel for husstander berørt av skaden.  Det vil bli sendt ut ny varsling når kokevarsel kan oppheves ved svar på vannprøver. 

Tilbakemelding