Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Generelle tips ved unormal vannforsyning

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte, inkl. innvendig stoppekran
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken
  • Det kan være lurt å vente med vask av lyse klær, dersom vannet er brunt
  • Tips til hva du bør gjøre ved kokevarsel

Tilbakemelding