Tilbakeføring til normale vanningsrestriksjoner

Normale vanningsrestriksjoner innføres fra fredag 14. juli 2023, klokken 20:00.

Kragerø kommune innførte fredag 16. juni 2023 totalt vanningsforbud med kommunalt vann i kommunen. Bakgrunnen for dette var den store brannfaren og det tørre været som førte til manglende tilrenning til vannkilden. Situasjonen er nå annerledes etter flere perioder med nedbør.

Kragerø kommune opphever derfor nå vanningsforbudet og går tilbake til de faste vanningsrestriksjonene fra i morgen, fredag 14. juli. Det oppfordres fortsatt til å ikke sløse med vanning og å redusere bruk av spreder, ettersom enkelte områder har noe begrenset forsyningskapasitet og stort forbruk kan føre til bortfall av vann for abonnenter.

De gjeldende vanningsrestriksjonene finner du her.

Her kan du finne enkle tips for å få ned det generelle vannforbruket.

Tilbakemelding