Vannlekkasjesøk Skjærgården

Onsdag 07.06.2023 og Torsdag 08.06.2023

Det skal gjøres vannlekkasjesøk i skjærgården onsdag 07.06.2023 og Torsdag 08.06.20203

Det skal søkes i disse områdene:

- Kirkesund - Kvernkilen

- Kirkesund- Jesper

- Korset - Jesper

 - Rundt hele Oterøy og Buholmen 

- Korset - Brentholmen

- Eidkilen- Korset

Det kan oppleves at vannet er borte i korte perioder. Dette er grunnet feilsøking på vannledningene. 

Det kan forekomme vannavstegning i korte perioder utenfor områdene nevnt over.

Tilbakemelding