Kragerø kommune er norges 3. mest effektive kommune på vann og avløp

Basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2022. Effektivitetsbarometeret som måler de norske kommune sine kvaliteter innen vann- og avløpssektoren, viser at Kragerø kommune er på 3. plass blant alle kommuner i landet.

Resultatene er basert på foreløpige tall fra mars i år, da ikke alle kommuner har rukket all rapportering innenfor fristene.

Kragerø kommune er på nivå 1 på alle perspektivene, med unntak av lekkasjenivå vann der Kragerø er på nivå 2. Rangeringene for hvert perspektiv går på nivå 1-3 hvor nivå 1 omfatter den beste tredjedelen av alle kommunene. Nivå 3 er den laveste tredjedelen.

Kragerø kommune ligger på 31. plass innenfor vann(kostnader, infrastruktur og lekkasjenivå) og på 1. plass innenfor avløp(kostnadsnivå og infrastruktur).

Foreløpig barometerstand Kragerø kommune

Hele rapporten kan du se her:

Kragerø kommune - Effektivitetsbarometer VA 2023 (PDF, 3 MB)

Tilbakemelding