Kragerøbarnehagenes pedagogiske plan 2021 - 2026​ ​

 

 

 

Den pedagogiske planen er Kragerøbarnehagenes forståelse av, og satsinger innenfor sentrale områder i Rammeplanen.

Under kapitlene er det tatt med tekst fra Rammeplanen eller lovparagrafer fra Barnehageloven (markert med gult), Kragerøbarnehagenes mål eller tiltak innenfor området (markert med blått) og en fagtekst (markert med grønt).

Hver barnehage lager en enkel handlingsplan til hvert område som er den årsplanen som leveres ut til foresatte.

 

Hele den pedagogiske planen er et arbeidsdokument for personalet, og det forventes at alle ansatte leser og setter seg inn i denne.

Om pedagogisk plan med oversikt over barnehagene (PDF, 139 kB)

En inkluderende barnehage (PDF, 69 kB) 

Barnehagenes verdigrunnlag  (PDF, 117 kB)

Mangfold i barnehagen  (PDF, 81 kB)

Livsmestring og helse (PDF, 118 kB) 

Leke og læringsmiljø   (PDF, 75 kB)

Personalet; barnehagens viktigste ressurs (PDF, 165 kB) 

Satsing på utvikling av barns sosiale kompetanse  (PDF, 110 kB)

Tidlig Tverrfaglig Innsats  (PDF, 392 kB)

Oppfølging av Psykososialt barnehagemiljø  (PDF, 391 kB)

Satsing på språk  (PDF, 208 kB)

Fysisk aktivitet og sunn mat  (PDF, 62 kB)

Digital praksis i barnehagen   (PDF, 107 kB)

Barnehagen som pedagogisk virksomhet  (PDF, 195 kB)

Samarbeid hjem barnehage (PDF, 379 kB) 

Overganger  (PDF, 101 kB)

Tilbakemelding