Oppfølging av mål og tiltak

8.0 Oppfølging av mål og tiltak

Kragerø kommune har over 1010 mill. kroner i driftsinntekter. Største delen av inntektene til kommunene er gjennom skatt- og rammetilskuddet. Disse inntektene benyttes til et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i kommunen. Mange oppgaver er lovbestemt, men utførelsen gjennomføres innenfor gitte rammer besluttet av kommunestyret og utføres av dedikerte medarbeidere i tjenesteutførende virksomheter.  Alle kommunalområder har i sine handlingsplaner vedtatt ulike mål og tiltak som skal utføres iløpet av året. Status for dette fremkommer i tabellene ovenfor pr kommunalområdet.

Tilbakemelding