TIK team

Mandat:

 • TIK teamet har som mål å bidra til tidlig innsats og tverrfaglig fokus hos barn og unge som vekker bekymring.
 • Deltakerne i TIK team skal belyse barnets situasjon ut fra sitt faglige ståsted.
 • TIK team benytter opprettholdende faktoranalyse som metode for å se hva som kan henge sammen med den utfordringen som er meldt inn
 • TIK teamet skal sammen med barnehagen komme fram til tiltak som prøves ut i barnehagen eller eventuelt hjemme.

Faste deltakere:

 • Representant fra helsestasjonen
 • Representant fra barnevernet
 • Representant fra PPT
 • Leder av teamet: Berit Sollie Larsen, rådgiver Oppvekst

Deltakere i enkelte saker:

 • Pedagogisk leder / kontaktlærer fra den aktuelle virksomheten
 • Barnehageleder / rektor den aktuelle virksomheten
 • Foresatte kan delta
 • Barnet / eleven kan delta
 • Andre støttetjenester ved behov

Brukere av teamet:

 • Alle barnehagene
 • Kragerø Skjærgårdens Montessori skole
 • Barneverntjenesten
 • Helsestasjonen

Kontaktskjema TIK team (DOCX, 41 kB) (fra november 2023)

Samtykkeskjema for TIK team (DOCX, 93 kB)

Tverrfaglig samtykkeerklæring (PDF, 311 kB)

Tilbakemelding