Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø - TIK modellen

Kragerø kommune har utviklet en modell for vårt arbeid innenfor Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø. 

- Modellen skal være en handlingsveileder for voksne i barnehage og skole som observerer noe som setter igang en uro eller bekymring hos dem. det kan dreie seg om den generelle utviklingen, fagvansker, den sosiale funksjon, helse, trivsel eller omsorg.

- Modellen viser hvordan samhandling først og fremst skjer via TIK team og ressursteam.

- Modellen har en grønn ramme rundt seg som inneholder det som gjør at:

  • De ansatte observerer tidlig endring i utvikling, adferd eller trivsel hos barn og unge i deres nærhet
  • De ansatte forstår at deres egen voksenadferd har innvirkning på barnets/ den unges trivsel og utvikling
  • De ansatte møter barn og unge med forståelse for at deres trivsel, lærings- og utviklingsmuligheter henger sammen med det leke- og læringsmiljøet de oppholder seg i.
  • De ansatte møter barn og unge med forståelse for at bak barnets adferds uttrykk er et forsøk på mestring.

Kontaktinfo

Berit Sollie Larsen
Rådgiver
E-post
Mobil 93 05 20 08

Tilbakemelding