Høring: Kragerø sambandene - Gratis ferge

For at Kragerø kommune skal kunne ha et godt forankret grunnlag i saken om gratis ferje for Kragerøsambandene, sendes kommunestyrets forslag til fremtidig innretning på «gratis ferje i Kragerø» ut på høring til de berørte parter for uttalelse.

Det er et spesielt ønske om å få uttalelser fra velforeninger, næringsforening som representant for næringslivet tilknyttet øyene, og fra offentligheten for øvrig, jfr. vedtak i kommunestyresak 65/23, 31.8.23. Høringssvarene er ment å skulle gi Kragerø kommunestyre et best mulig utgangspunkt for å fatte et vedtak som er godt forankret i lokalsamfunnet.

Innspillene vil tas med i de vurderingene som skal gjøres i en politisk sak som løftes til behandling i Kragerø kommunestyre i desember 2023. Vedtaket som vil bli fattet i dette møtet blir deretter sendt som oppfordring til nye Telemark fylkeskommune om hvordan Kragerøsamfunnet ser for seg at en slik ordning burde se ut i tiden fremover.

 

Høringsinnspill kan sendes inn til Kragerø kommune på følgende måter:

Høringsfristen er satt til 20.10.2023.

Høringsdokumenter:

Kommunestyresak 65/23 - Saksutskrift (PDF, 630 kB)

Vedlegg sak 65/23 - Mulig løsning på utfordringene med Gratis ferje (PDF, 150 kB)

Svar fra fylkeskommunen (PDF, 128 kB)

Brev til fylkeskommunen (PDF, 76 kB)

Tilbakemelding