Bråtøyskogen boligfelt øst på Skåtøy

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter. I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Bråtøyskogen skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Kragerø kommune har for salg 5 boligtomter på Bråtøyskogen, hvorav 1 er reservert - Gbnr 30/889
* Tomtene er solrike og har nær tilknytning til sjøen, men båtplass medfølger IKKE.
* Disse tomtene selges som boligtomter, og har følgelig boplikt.

FOR SALG LEDIGE TOMTER - Oversiktskart - Bråtøyskogen (PDF, 3 MB)

Last ned prospekt og prisliste med 50% reduksjon på anleggsbidrag og tomtepris (PDF, 224 kB)

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg og areal ved plan-geodata.

 

 

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Konsulent
E-post
Mobil 99 21 74 41
Heidi Howatson
Ingeniør
E-post
Mobil 99 20 57 23

Tilbakemelding