Bråtøyskogen boligfelt på Skåtøy

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter. I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Bråtøyskogen skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Kragerø kommune har for salg 6 boligtomter på Bråtøyskogen, øst på Skåtøy.
Tomtene er solrike og har nær tilknytning til sjøen.
Disse tomtene selges som boligtomter, og har følgelig boplikt.

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441
Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723