Bråtøyskogen boligfelt på Skåtøy

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter. I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Bråtøyskogen skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Kragerø kommune har for salg 6 boligtomter på Bråtøyskogen, øst på Skåtøy.
Tomtene er solrike og har nær tilknytning til sjøen.
Disse tomtene selges som boligtomter, og har følgelig boplikt.

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg- og areal avdelingen.
 

For mer informasjon se vår annonse på finn.no

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441
Saksbehandler
Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723
Avdelingsingeniør