Fastboende på øyer uten fastlandsforbindelse får gratis ferge med reisekort

Fylkeskommunen har bestemt at fastboende øyboere i Kragerø kommune og på Sandøya i Porsgrunn kommune skal få gratis ferge. 

Utstedelse av reisekort 

Gratis ferge betinger at du kan fremvise gyldig reisekort. Du må søke for å få reisekort. Reisekortet må hentes på Servicesenteret. 

Kriterier for å søke om reisekort: 

Alle fastboende over 6 år søker eget reisekort, foreldre søker for mindreårige. 

Du legger ved bilde av søker i søknaden 

Du som er 16 år eller eldre får inntil 2 kjøretøy inkludert i reisekortet ditt. Før opp registreringsnummer på hvert kjøretøy. Gjelder for moped, traktor, ATV, lastebil og tilhenger i tillegg til bil 

Dersom du ikke har anledning til å sende søknad digitalt kan søknaden m/bilde sendes kommunen, eller leveres Servicesenteret i åpningstid 

Elektronisk søknadsskjema finner du her:

Reisekort for fastboende i skjærgården

 

Du vil bli kontaktet per sms/telefon når kortet er klart til henting. Kortet hentes på Servicesenteret på rådhuset, Rådhusgata 5.  

 

Husk å ta med legitimasjon når du henter kortet! 

 

Åpningstider Servicesenteret 

Man - torsdag 1100-1500 andre tider etter avtale.  

   

Fastboende uten reisekort må fra 1.april betale på fergen frem til kortet er mottatt. 

Frem til 19. april vil du som har løst billett mot kvittering få refundert billettene. Dette refunderes av fergeselskapet. Kopi av kvittering for betalt billett sendes inn sammen med kopi av reisekort og kontonummer.  

 

Siste frist for innsending av refusjonskrav er mandag 22. april.  

Trykk her for Søknadsskjema refusjonskrav (DOCX, 17 kB)

 

Sendes til/leveres til: 

Kragerø fjordbåtselskap IKS 
Ytre Strandvei 1 

3770 Kragerø 

Eller på mail: post@fjordbat.no

Åpningstider: man – fredag 0900 - 1430 

 

 

Tilbakemelding