Kragerø kommune har innført nye rutiner for behandling av arrangementssøknader. Arrangementer i perioden 15.juni til 15.august har alltid søknadsfrist 15.mai.

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Kragerø kommunestyre har vedtatt å selge 3 ubebygde boligtomter på Sjåen. Det er nå 1 stk. igjen. Tomten selges til kostpris, og med samme betingelser som for øvrige kommunale boligtomter. 

Aktiv omsorg er en tilpasset tjeneste med tilbud som bidrar til optimalisering av helse, deltagelse og sikkerhet. Målet er å opprettholde livskvalitet for den enkelte hele livet

Kragerø kommune inngår samarbeid med Skatt Sør og Sør-Øst politidistrikt om å etablere prosjektet "tettpå:Kragerø" fra 01.09.18. Dette er det første "tettpå" i Telemark og det fjerde i Norge.