Tilkobling til kommunalt ledningsnett

Fremgangsmåte for etablering av sanitærabonnement

Forhåndsuttalelse

For å få vite om din eiendom kan tilknyttes kommunalt vann og/eller avløp kan du sende en mail til Britt.Bjornstad@kragero.kommune.no. Beskriv eiendommen dette gjelder og hva du lurer på.

Innvendige arbeider

Det er kun autorisert rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmålere skal installeres ihht. abonnementsvilkårene og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak. 

Utvendige arbeider

Det skal foreligge godkjent søknad om sanitærabonnement (Rørleggermelding) før rørlegger/foretak kan begynne på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Ta kontakt med godkjent rørlegger, foretak eller entreprenør som ordner med søknadspapirene ovenfor kommunen.

Søknadspapirer for vann og avløp finnes her.

Søknadspapirer sendes til: post@kragero.kommune.no

Hvis det også skal graves i offentlig vei, må du søke om gravetillatelse.

I mange tilfeller ligger eiendommen innenfor LNF-område eller 100-meter sonen. Man er da avhengig av godkjent dispensasjon for tiltakene fra Plan- og bygningsloven. Det er byggesaksavdelingen i Kragerø kommune som behandler disse søknadene, men de skal også godkjennes av nasjonale instanser.

Om man også skal tilkobles kommunalt ledningsnett i sjø kreves det en dispensasjon for å legge sjøledningene på havbunnen fra tilkoblingspunkt til ilandføringspunktet. Det er Havnevesenet i Kragerø kommune som behandler disse søknaden, men de skal også godkjennes av nasjonale instanser.

Slike søknader kan ta opptil 12-16 uker og det er derfor lurt å starte denne prosessen tidlig.

Dispensasjonssøknader sendes også til kommunens postmottak og merkes med mottaker.

Hva koster det?

Pris for tilknytning og gebyrer for vann og avløp finner du her.

Lover og regler

Tilbakemelding