Tilkobling til kommunalt ledningsnett

Fremgangsmåte for etablering av sanitærabonnement

Forhåndsuttalelse

For å få vite om din eiendom kan tilknyttes kommunalt vann og/eller avløp kan du sende en mail til kenneth.haugholt@kragero.kommune.no. Beskriv eiendommen dette gjelder og hva du lurer på.

Innvendige arbeider

Det er kun autorisert rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmålere skal installeres ihht. abonnementsvilkårene og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak. 

Utvendige arbeider

Det skal foreligge godkjent søknad om sanitærabonnement (Rørleggermelding) før rørlegger/foretak kan begynne på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Ta kontakt med godkjent rørlegger, foretak eller entreprenør som ordner med søknadspapirene ovenfor kommunen.

Søknadspapirer for vann og avløp finnes her.

Søknadspapirer sendes til: post@kragero.kommune.no

Hvis det også skal graves i offentlig vei, må du søke om gravetillatelse.

Hva koster det?

Pris for tilknytning og gebyrer for vann og avløp finner du her.

Lover og regler