Gravetillatelse

Grave i vei

Du må søke om tillatelse hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker. 

Oversikt over innvilgede gravesøknader:
Gravearbeider i Kragerø

Slik søker du

Graving må ikke startes opp før ansvarlig for gravearbeidet har sendt inn søknad om gravetillatelse og fått en godkjenning fra kommunen. I de fleste tilfeller må det også utarbeides en arbeidsvarslingsplan for gravearbeidet.

Skal du grave på egen eiendom må du først sjekke om det går vann- og avløpsledninger i grunnen.

Her finner du kommunens graveretningslinjer (PDF, 458 kB)

Kragerø kommune benytter https://ledningsportalen.no/ (Geomatikk) for saksbehandling av gravesøknader, arbeidstillatelse og arbeidsvarslingplaner.

Tilbakemelding