Høring: Lokale forskrifter til ny opplæringslov

Kragerø kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på forskriftene.

Trykk på forskriftene for å lese og gi innspill. Bruk “Klikk her” og bruk min ID, for å gi din høringsuttalelse. Du kan velge å gi høringsuttalelse som privatperson og/ eller på vegne av gruppe eller organisasjon. Du velger også om du vil gi høringsuttalelse på et eller flere av punktene i oversikten nedenfor. Alle høringssvar vil bli publisert på kommunens hjemmeside.

Har du spørsmål til ny opplæringslov send spørsmål til kommunalsjef Marianne Stärk Gurrich marianne.s.gurrick@kragero.kommune.no 

Forskrifter med høringsfrist 19.mai 2024

 

Tilbakemelding