Kontaktinfo PPT

Disse treffer du på PPT:

  1. Leder: Ingeborg Due Tønnessen, tlf:99006337, ingeborg.d.tonnessen@kragero.kommune.no
  2. PP-rådgiver: May Yvonne Hjellvik, tlf. 48242676, may.yvonne.hjellvik@kragero.kommune.no
  •  alle barnehager, Kragerøskjærgården Montessoriskole, Levangsheia skole
  1. PP-rådgiver: Natalia Robertsen, tlf. 40913899,  Natalia.robertsen@kragero.kommune.no
  •  Sannidal skole, Helle skole
  1. PP-rådgiver: Trygve Børresen, tlf: 40913894,                               Trygve.borresen@kragero.kommune.no
  • Sannidal u-skole, Kragerø skole ungdomstrinnet.
  1. PP-rådgiver: Lindsey Grace Skogen, tlf: 94094836                       lindsey.g.skogen@kragero.kommune.no
  •  Kragerø skole, barnetrinnet.

     6. PP-rådgiver: Anne Mette Lie Johansen, tlf: 91339264, annemette.l.johansen@kragero.kommune.no

  •  Kragerøskjærgården Montessoriskole, Hellekirken barnehage, Årø barnehage, Sannidal barnehage og Levangsheia oppvekstsenter 

Kontaktinfo

Ingeborg Due Tønnessen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 99 00 63 37

Tilbakemelding