Kontaktinfo PPT

Disse treffer du på PPT:

  1. Leder: Rune Marthinsen, tlf: 48041629, rune.marthinsen@kragero.kommune.no 
  2. PP-rådgiver: Anne Mette Lie Johansen, tlf: 91339264, annemette.l.johansen@kragero.kommune.no
  •  alle barnehager, Kragerøskjærgården Montessoriskole, Levangsheia skole
  1. PP-rådgiver: Natalia Robertsen, tlf. 40913899,  Natalia.robertsen@kragero.kommune.no
  •  Sannidal skole, Helle skole
  1. PP-rådgiver: Trygve Børresen, tlf: 40913894,                               Trygve.borresen@kragero.kommune.no
  • Sannidal u-skole, Kragerø skole ungdomstrinnet.
  1. PP-rådgiver: Lindsey Grace Skogen, tlf: 94094836                       lindsey.g.skogen@kragero.kommune.no
  •  Kragerø skole, barnetrinnet.

Kontaktinfo

Rune Marthinsen
Virksomhetsleder PPT
E-post
Mobil 48 04 16 29

Tilbakemelding