Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Kragerø kommune

Kragerø kommune legger med dette forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Kragerø kommune ut til høring.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 31. august 2023.

Innspill kan sendes inn her eller sendes til: post@kragerø.kommune.no

Innspillene merkes: Høringsinnspill lokal forskrift om fyrverkeri

Tilbakemelding