Fritidskontakt

Fritidskontaktordningen følger av Helse- og omsorgstjenesteloven, og gjelder for personer og familier som har behov for hjelp til deltagelse på fritidsaktiviteter. Det er ca 80 fritidskontakter i Kragerø kommune, med ansvar for ca 90 personer.  Vi har dessuten fire større gruppetilbud.  De fleste avtalene dreier seg om 2 – 4 timer med fritidskontakt pr. uke. Tjenesten er lovpålagt og gratis for bruker. Fritidstjenesten administreres av Kulturkontoret, som har god oversikt over fritidstilbud. Mer om tjenesten (PDF, 259 kB)

Se lovteksten her: Helse- og omsorgstjenesteloven

Ønsker du fritidskontakt kan du benytte søknadsskjemaet

Vil du bli fritidskontakt?

Kragerø kommune, Fritidstjenesten trenger fritidskontakter(støttekontakter) til barn, unge og voksne.

Ønsker du å bli fritidskontakt kan du fylle ut registreringsskjema for oppdragstakere:

For nærmere beskrivelse se Utlysningstekst: (DOCX, 37 kB)

 

Tilbakemelding