Fritidstjenesten

Fritidstjenesten har ansvaret for å legge til rette for aktiviteter og arrangementer som passer for personer som ikke kan delta i sosiale sammenhenger uten hjelp.  Innenfor fritidstjenesten er det flere ansvarsområder;  Aktiv Omsorg, Fritidskontakttjenesten og ulike gruppetilbud.    

Tilbakemelding