Fritidstjenesten

Fritidstjenesten har ansvaret for å legge til rette for aktiviteter og arrangementer som passer for personer som ikke kan delta i sosiale sammenhenger uten hjelp.  Innenfor fritidstjenesten er det flere ansvarsområder;  Aktiv Omsorg, Fritidskontakttjenesten og ulike gruppetilbud.    

Kontaktinfo

Willy Nilsen
Konsulent
E-post
Mobil 406 45 153
Konsulent