Vaksinasjon

Kommunen tilbyr og gjennomfører vaksinering mot smittsomme sykdommer i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet:

  • Vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet ivaretas av Helsestasjonen
  • Vaksinering etter influensavaksinasjonsprogrammet ivaretas av fastlegen. 
  • Revaksinering av grunnvaksinasjon ivaretas av fastlegen. 

    Øvrig vaksinasjoner ledes av smittevernlegen i samarbeid med helsestasjon og ev. vaksinasjonssenter.


Spørsmål om reisevaksiner kan rettes til fastlegen din eller Telemark vaksinasjonssenter. http://vaksinasjonssenter.no/. Du kan også finne smittevernråd og aktuelle vaksiner for deg som skal ut å reise på Folkehelseinstituttets nettside: Smittevernråd og vaksiner for deg som skal ut og reise - FHI.  


Bivirkninger av vaksiner
Alle vaksiner kan ha bivirkninger. Snakk med legen hvis du opplever plagsomme bivirkninger. Ikke alle bivirkninger er kjent når en ny vaksine tas i bruk. Noen bivirkninger avdekkes først når det blir tatt i bruk av flere pasienter eller er brukt over lang tid. Derfor bør du melde fra til Direktoratet for medisinske produkter (DMP) hvis du har mistanke om alvorlige bivirkninger.  Les ev mer her: Bivirkninger av legemidler og vaksiner - Helsenorge

Dine vaksiner
Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge kan du finne og og eventuelt skrive ut vaksinasjonskort på norsk eller engelsk på deg selv og dine barn under 16 år. 

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 67 23 13

Tilbakemelding