Vaksinasjon

Kommunen tilbyr og gjennomfører vaksinering mot smittsomme sykdommer i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet:

  • Vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet ivaretas av Helsestasjonen
  • Vaksinering etter influensavaksinasjonsprogrammet ivaretas av fastlegen. 
  • Revaksinering av grunnvaksinasjon ivaretas av fastlegen. 

    Øvrig vaksinasjoner ledes av smittevernlegen i samarbeid med helsestasjon og ev. vaksinasjonssenter.


Spørsmål om reisevaksiner kan rettes til fastlegen din eller Telemark vaksinasjonssenter. http://vaksinasjonssenter.no/. Du kan også finne smittevernråd og aktuelle vaksiner for deg som skal ut å reise på Folkehelseinstituttets nettside: Smittevernråd og vaksiner for deg som skal ut og reise - FHI.  

Dine vaksiner
Helsenorge – din helse på nett - Helsenorge kan du finne og og eventuelt skrive ut vaksinasjonskort på norsk eller engelsk på deg selv og dine barn under 16 år. 

Tilbakemelding