Vaksinasjon

Kommunen tilbyr og gjennomfører vaksinering mot smittsomme sykdommer i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet.

Vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet ivaretas av Helsestasjonen. Øvrig vaksinasjoner ledes av smittevernlegen i samarbeid med ev. vaksinasjonssenter under pandemier.

Spørsmål om reisevaksiner kan rettes til fastlegen din eller Telemark vaksinasjonssenter. http://vaksinasjonssenter.no/

Tilbakemelding