Stabbestad eneboligfelt

 

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter.

I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Stabbestad skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Boligfeltet Stabbestad. Trinn 2.

Er feltets øvre del. Her er det flott utsikt over Kragerøskjærgården og i retning Kragerø.

I denne delen av feltet er det totalt 5 tomter for salg hvorav 3 er reserverte. I samme område er det også planlagt flerboliger. Kommunal barnehage er også lokalisert i området med lekearealer i umiddelbar nærhet og rikelig med natur og friluftsområder.

Disse tomtene finner du i prospektet og i det vedlagte kartet knyttet til veiene ”Gevirveien” og ”Bukkehornveien”. 

For mer informasjon, se vår annonse på Finn.no

Oversiktskart ledige eneboligtomter - Stabbestad (PDF, 6 MB)

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg- og areal avdelingen.

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723
Avdelingsingeniør
Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441
Saksbehandler

Kartpunkt