Stabbestad eneboligfelt

 

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter.

I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Stabbestad skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

 

Boligfeltet Stabbestad. Trinn 2.

Er feltets øvre del. Her er det flott utsikt over Kragerøskjærgården og i retning Kragerø.

I denne delen av feltet er det totalt 10 tomter for salg. I samme område er det også planlagt flerboliger. Kommunal barnehage er også lokalisert i området med lekearealer i umiddelbar nærhet og rikelig med natur og friluftsområder.

Disse tomtene finner du i prospektet og i det vedlagte kartet knyttet til veiene ”Gevirveien” og ”Bukkehornveien”. 

For mer informasjon, se vår annonse på Finn.no

Kartutsnitt Stabbestad eneboligfelt  (PDF, 180 kB)

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg- og areal avdelingen.

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723
Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441

Kartpunkt