Stabbestad eneboligfelt - Nå med nedre del - Trelerkeveien

 

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter.

I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Stabbestad skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Boligfeltet Stabbestad, Trinn 2 er feltets øvre del. Her er det flott utsikt over Kragerøskjærgården og i retning Kragerø. I denne delen av feltet er det kun 3 tomter igjen for salg hvorav 2 er reservert til barnefamilier, dette gjelder Gbnr 11/272 og 11/276.

Gbnr 11/286 er derimot en stor og fin tomt som kommunen er i ferd med å kjøpe tilbake. Tomta var opprinnelig 2 tomter, som er senere blitt slått sammen.  For en liten oversikt over hvor tomtene befinner kan man se i vedlagte link:

Oversiktskart - eneboligtomter - Stabbestad - ØVRE DEL (PDF, 3 MB)

 

Boligfeltet Stabbestad, Trinn 1 er feltets nedre og eldste del. 

Boligtomtene som her legges ut, består av eneboligtomter i størrelsen  ca. 480m² - ca. 940m².  Tomtene er noe solrike og enkelte av dem har utsikt. For situasjonskart last ned link:

Oversiktskart eneboligtomter - Stabbestad NEDRE del - Trelerkeveien (PDF, 4 MB)

 

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg- og areal avdelingen.

Annet: Levangsheia oppvekstsenter ligger nedenfor ved Ørvikveien - riksveien 351. Oppvekstsenteret bistår av kommunal barnehage, skole og SFO med lekearealer i umiddelbar nærhet og rikelig med natur og friluftsområder.

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Ingeniør
E-post
Mobil 99 20 57 23
Paula Hobbs
Konsulent
E-post
Mobil 99 21 74 41

Kartpunkt

Tilbakemelding