Stabbestad eneboligfelt

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter.

I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Stabbestad skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

 

Boligfeltet Stabbestad. Trinn 1.

Er nedre del av et større boligområde.

Boligtomtene som er lagt ut består av eneboligtomter i størrelsen 480 m²940 m². Tomtene er solrike og enkelte av dem har utsikt.

Disse tomtene finner du i prospektet og i det vedlagte kartet knyttet til veien ”Trelerkeveien".

Boligfeltet Stabbestad. Trinn 2.

Er feltets øvre del. Her er det flott utsikt over Kragerøskjærgården og i retning Kragerø.

I denne delen av feltet er det totalt 10 tomter for salg. I samme område er det også planlagt flerboliger. Kommunal barnehage er også lokalisert i området med lekearealer i umiddelbar nærhet og rikelig med natur og friluftsområder.

Disse tomtene finner du i prospektet og i det vedlagte kartet knyttet til veiene ”Gevirveien” og ”Bukkehornveien”. 

 

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723
Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441

Kartpunkt