Stabbestad eneboligfelt - Nå med nedre del - Trelerkeveien

 

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter.

I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Stabbestad skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Boligfeltet Stabbestad. Trinn 1 - Nedre del

Er feltets nedre del. Boligtomtene som her legges ut, består av eneboligtomter i størrelsen  ca. 480m² - ca. 940m².  Tomtene er noe solrike og enkelte av dem har utsikt. For situasjonskart last ned link:

Oversiktskart eneboligtomter - Stabbestad NEDRE del - Trelerkeveien (PDF, 4 MB)

 

Boligfeltet Stabbestad. Trinn 2. Er feltets øvre del. Her er det flott utsikt over Kragerøskjærgården og i retning Kragerø. I denne delen av feltet er det kun 2 tomter igjen for salg - Gbnr 11/272 & Gbnr 11/276 - disse er reservert til barnefamilierDisse tomtene finner man i prospektet og i det vedlagte kartet knyttet til veiene ”Gevirveien” og ”Bukkehornveien”. 

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg- og areal avdelingen.

Annet: Levangsheia oppvekstsenter ligger nedenfor ved Ørvikveien - riksveien 351. Oppvekstsenteret bistår av kommunal barnehage, skole og SFO med lekearealer i umiddelbar nærhet og rikelig med natur og friluftsområder.

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Ingeniør
E-post
Mobil 99 20 57 23
Paula Hobbs
Konsulent
E-post
Mobil 99 21 74 41

Kartpunkt

Tilbakemelding