Sjådammen boligfelt - Lindvikskollen

Sjådammen eneboligfelt - Lindvikskollen

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter. I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Sjådammen/Lindvikskollen skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Boligområdet ved Sjådammen er siste etappe av kommunens utbygging på Sjåen. Det var i første omgang 30 eneboligtomter som ble lagt ut for salg i 2009. Sjådammen/lindvikskollen boligområde ligger ca. 3 km fra Kragerø sentrum. Dette er et rolig og attraktivt bo område med kort vei til turområder og badestrender. Skole og idrettshall er også i nærområdet, samt forretninger av flere art, veterinær og gartneri. 

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med avdeling bygg- og areal ved plan- og geodata.

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Konsulent
E-post
Mobil 99 21 74 41
Heidi Howatson
Ingeniør
E-post
Mobil 99 20 57 23

Tilbakemelding