Sjådammen boligfelt - Lindvikskollen

Sjådammen eneboligfelt - Lindvikskollen

Til informasjon så behandlet Kommunestyret den 7.05.19, i sak 43/19 salg av kommunale boligtomter. I denne saken ble det besluttet at kommunens boligtomter på Sjådammen/Lindvikskollen skal selges slik de er regulert pr i dag, men til redusert pris.

Boligområdet ved Sjådammen er siste etappe av kommunens utbygging på Sjåen. Det var i første omgang 30 eneboligtomter som ble lagt ut for salg i 2009. Sjådammen boligområde ligger ca. 3 km fra Kragerø sentrum. Rolig og attraktivt boområde med kort vei til turområder og badestrender. Skole, barnehage, forretninger og idrettshall i nærområdet.

For reguleringsplan og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med bygg- og areal avdelingen.

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post