Sjådammen boligfelt - Lindvikskollen

Sjådammen boligområde

Boligområdet ved Sjådammen er siste etappe av kommunens utbygging på Sjåen. Det var i første omgang 30 eneboligtomter som ble lagt ut for salg i 2009. Sjådammen boligområde ligger ca. 3 km fra Kragerø sentrum. Rolig og attraktivt boområde med kort vei til turområder og badestrender. Skole, barnehage, forretninger og idrettshall i nærområdet.

Vi gjør oppmerksom på at deler av eneboligfeltet blir omregulert for å gjøre enkelte av tomtene mer attraktive. Påviste avvik mellom reguleringsplan og realiserte boligområde viser seg å være problematisk i flere sammenhenger på denne delen av boligfeltet og Kragerø kommune ønsker å rydde opp i dette ved å omregulere slik at reguleringsplan for boligfeltet stemmer mer overens med terrenget. I denne prosessen vil det være naturlig å vurdere friluftsområder, lekeplass og boligtomter, som ikke er solgt, på nytt. Vi ønsker dermed ikke å selge tomter i dette området før omreguleringen er ferdigstilt.

 

 

Reguleringsplan

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441
Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723